Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Davor Šakić

E-mail: dsakic@pharma.hr
Telefon: 01 4818 305
Adresa: Zavod za analitičku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Davor Šakić

Profil

dr. sc. Davor Šakić zaposlen je kao viši asistent-znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su kvantno-kemijski izračuni mehanizama reakcija, predviđanje raspada lijekova u okolišu i relativna stabilnost radikala.

Obrazovanje:

 • 2015. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, Farmaceutske znanosti, akademski stupanj: doktor znanosti 
 • 2009. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 2015.-danas: Viši asistent-znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu 
 • 2011.-2015.: Asistent-znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu
 • 2011.-2011.: odgovorna osoba za farmakovigilanciju medicinskih proizvoda, Labomar d.o.o., Gmajnje 24, Zagreb
 • 2010.-2011.: asistent na Zavodu za Opću i Anorgansku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.-2010.: asistent na Zavodu za Farmaceutsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 2011. znanstveni boravak u trajanju od mjesec dana na sveučilištu Ludwig-Maximillian u Münchenu, kod prof. Hendrika Zipsea, na međunarodnom projektu fondacije Alexander von Humboldt s temom: “Computational Life Sciences on Open Shell Species”.
 • 2013. znanstveni boravak od dva mjeseca na sveučilištu Oxford, u Engleskoj, kroz stipendiju British Scholarship Trust, kod prof. Johna E. McGradya. Znanstveni boravak u trajanju od dva tjedna na sveučilištu Ludwig-Maximillian u Münchenu na međunarodnom projektu fondacije Alexander von Humboldt s temom: “Computational Life Sciences on Open Shell Species”.

Projekti:

 • 2011.-2013. znanstveni novak na projektu “Kinetika i mehanizam katalitičkog antioksidacijskog djelovanja Mn-porfirina”
 • 2011.-2014. Suradnik na Alexander von Humboldt Linkage Program: “Computational Life Sciences on Open Shell Species”.

Nagrade i priznanja:

 • Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske tijekom studija kao jedan od najboljih studenata na godini.
 • Rektorova nagrada za rad “Novi pogled na staru reakciju. Kvantno-kemijski studij reakcije kloriranja benzena” 2008. godine.
 • British Scholarship Trust stipendija za boravak u Oxfordu na dva mjeseca.

Ostalo:

 • 2006., 2007., 2008. član organizacijskog odbora 9., 10. i 11. CEEPUS Biomedicine Students’ Summer University u Zadru.
 • 2007. član organizacijskog odbora PharmaCon 2007.
 • 2012., 2013., 2014. Tajnik 1., 2. i 3. Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS), Zagreb, Hrvatska

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)