Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Dunja Rogić

E-mail: dunjarogic@hotmail.com
Telefon: 01 2367 288
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

Profil

dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije, zaposlena je kao izvanredna profesorica u na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te  kao predstojnica Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb. Voditeljica je kolegija Pretrage uz bolesnika i Hitna laboratorijska dijagnostika, suvoditeljica kolegija: Specijalna područja kliničke biokemije, tesudjeluje u nastavi kolegija Klinička biokemija organa i organskih sustava.
Osnovno područje znanstvenoga i stručnog rada odnosi se na laboratorijsku medicinu temeljenu na dokazima, organizaciju i upravljanje medicinskobiokemijskim laboratorijem, pretrage uz bolesnika, organizaciju i upravljanje laboratorijskim parametrima bubrežnih bolesti.

Obrazovanje:

 • 2000. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva
 • 1991. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti iz područja biomedicine i zdravstva
 • 1986. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: magistar medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 2013. – danas: izvanredni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. – danas: predstojnik Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb i  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika
 • 2008. – 2013.: docent Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. – 2012.: pročelnik Zavoda za opću i hitnu laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb 
 • 1995. – 2002.: voditelj Laboratorija za opću kliničku biokemiju Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb
 • 1987. – 1995.: medicinski biokemičar u Endokrinološkom laboratoriju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb

Boravci na stranim institucijama:

 • boravci u kliničkim laboratorijima u inozemstvu:
 • Institut für Klinische Chemie, Klinikum München-Bogenhausen, München, Njemačka, prof. dr. Walter Guder (1999). Rad na ekspertnom sistemu za diferencijaciju urinskih proteina, prijevod na hrvatski jezik
 • Institut für Klinische Chemie, Kaiser Franz-Josef Spital, Wien, Austria, prof. dr. Matthias Mueller (1999, 2000, 2001, 2002). Organizacija i racionalno rukovođenje kliničkim laboratorijem
 • Laboratorij Sveučilišne bolnice Skåne – Malmö, Švedska (rujan 2010.)
 • tečajevi Evidence-based medicine 2002.: Critical Appraisal Skills i Teaching Evidence-Based Medicine, Oxford, V. Britanija

Projekti:

Aktualni znanstveno-istraživački projekti:

Međunarodni projekti:

 • Postanalytical phase: international survey on oral anticoagulation therapy management, projekt EFCC radne grupe za poslijanalitičku fazu, voditelj prof. dr. Sverre Sandberg. Projekt se financira sredstvima Europske Unije.

Nacionalni projekti:

 • Kronična bubrežna bolest - prevalencija i biljezi ranog oštećenja. Projekt Sveučilišta u Zagrebu, glavni istraživač: prof. dr. sc. Bojan Jelaković.

Završeni projekti:

 • 1991.-1995. Prenatalna dijagnostika kongenitalne adrenalne hiperplazije (suradnik). Projekt MZOŠ
 • 1995.-1999. Američko-hrvatski projekt: Endemska nefropatija (suradnik).
 • 1998.-2003. BMP-7 (OP-1) u zaštiti i liječenju bolesti bubrega (suradnik). Projekt MZOŠ. 
 • 2000.-2004. Znanstveni temelji kvalitete zdravstvene zaštite (suradnik). Projekt MZOŠ.
 • 2003.-2008. Uloga TSH u modelu osteoporoze i u bolesnica sa smanjenom koštanom masom (suradnik). Projekt MZOŠ. 
 • 2005.-2009. Quality of guidelines (suradnik). Projekt IFCC Odbora za laboratorijsku medicinu temeljenu na dokazima.

Nagrade i priznanja:

 • 1999. - IFCC-AVL međunarodna nagrada za jedan od deset najboljih radova u području intenzivne njege i hitne laboratorijske medicine

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • 1991. -  Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
 • 1997. – Hrvatsko društvo za kalcificirana tkiva
 • 1998. – Hrvatsko nefrološko društvo
 • 2001.– American Association of Clinical Chemistry
 • 2005. – Hrvatska udruga za medicinu temeljenu na dokazima (tajnik)
 • 2006. – Povjerenstvo za laboratorijsku medicinu temeljenu na dokazima Međunarodnog saveza za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu
 • 2007. – Hrvatska komora medicinskih biokemičara (zamjenik predsjednika)
 • 2011. – stalni član radne grupe za poslijeanalitičku fazu Europskog društva za laboratorijsku medicinu
 • 2014. – International Scientific Advisory Board - Worldlab 2014
 • 2014. – Etičko povjerenstvo Kliničkoga bolničkog centra Zagreb
 • 2014. – Nacionalno zdravstveno vijeće Ministarstva zdravlja RH

Ostalo:

 • Pozvani predavač, predsjednik/član znanstvenog odbora na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)