Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Gordan Lauc

E-mail: glauc@pharma.hr
Telefon: 01 6394 467
Adresa: Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Gordan Lauc

Profil

Prof. dr. sc. Gordan Lauc zaposlen je kao redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za  biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom te Glikobiologija na poslijediplomskom studiju. Prof. Lauc provodi istraživanja u dva područja; glikoproteomici i forenzičnoj genetici i molekularnoj dijagnostici. U oba područja je prepoznat i priznat u svijetu, što potvrđuje velik broj pozvanih predavanja i međunarodnih istraživačkih konzorcija u koje je uključen. Jedan je od malog broja hrvatskih znanstvenika kojima je odobren istraživački projekt Instituta za zdravlje (NIH) SAD, koordinirao je ili bio jedan od glavnih istraživača na više od deset FP6 i FP7 projekata.

Obrazovanje

 • 1995. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Biokemije, akademski stupanj: doktor prirodnih znanosti iz polja Kemija, grana Biokemija
 • 1992. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dodiplomski studij molekularne biologije, akademski stupanj: dipl. ing. molekularne biologije

Radno iskustvo

 • 2007 – danas Osnivač i Predsjednik uprave Genos d.o.o., Biotehnološke tvrtke i akreditirane znanstvene institucije
 • 2010 – danas Redoviti profesor u trajnom zvanju (Biologija / Biokemija) na Zavodu za Biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012 – 2015 «Adjunct Professor», School of Medical Sciences, Edith Cowan University, Perth, Australia
 • 1998 – 2010 Pročelnik Katedre za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Osijek (1998 – 2001 docent; 2001 – 2005 izvanredni profesor; 14. ožujka 2005 – 14. veljače 2010. redoviti profesor)
 • 2005 – 2010 Redoviti profesor (Biologija / Biokemija) na Zavodu za Biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002 – 2005 Izvanredni profesor (Biologija / Biokemija) na Zavodu za Biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997 – 2002 Docent (Kemija / Biokemija) na Zavodu za Biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993 – 1997 Mlađi do viši asistent na Zavodu za Biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama

 • 1997 – 1998 Poslijedoktorsko usavršavanje iz glikobiologije na The Johns Hopkins University, Baltimore, SAD (Fulbrightova stipendija)
 • 1996 Gostujući znanstvenik na Institutu za medicinsku fiziku Sveučilišta u Münsteru (DAAD stipendija, studeni i prosinac 1996)

Projekti

 • 2013 – 2017 Voditelj istraživačke skupine u FP7 projektu HTP-GlycoMet – Methods for high-throughput glycoproteomic analysis, grant agreement no: 324400, koordinator Đuro Josić
 • 2013 – 2018 Voditelj istraživačke skupine u FP7 projektu PainOmics – Multi-dimensional omics approach to stratification of patients with low back pain, grant agreement no: 602736, koordinator Massimo Allegri
 • 2013 – 2017 Koordinator FP7 Regpot projekta Integra-Life «Integrating research in molecular life sciences at the University of Zagreb», grant agreement no: 315997, (3,2 M Eur for University of Zagreb)
 • 2012 – 2017 „Scientist in Charge“ hrvatskog dijela FP7 projekta MIMOmics – Methods for integrated analysis of multiple omics datasets, grant agreement no: 305280, koordinator Jeanine Houwing
 • 2012 – 2016 „Scientist in Charge“ hrvatskog dijela FP7 projekta IBD-BIOM - Diagnostic and prognostic biomarkers for inflammatory bowel disease, grant agreement no:305479, koordinator Jack Satsangi
 • 2011 – 2016 „Scientist in Charge“ hrvatskog dijela FP7 projekta HighGlycan - Methods for High-Throughput (HTP) Analysis of Protein Glycosylation, grant agreement no:278535, koordinator Manfred Wuhrer
 • 2011 – 2015 „Scientist in Charge“ hrvatskog dijela FP7 projekta GlycoBioM - Tools for the Detection of Novel Glyco-biomarkers, grant agreement no: 259869, koordinator Sabine Flitch
 • 2008 – 2012 „Scientist in Charge“ hrvatskog dijela FP7 Marie Curie Initial Training Networks (ITN) projekta EuroGlycoArrays - ‘Development of Carbohydrate Array Technologies to Systematically Explore the Functional Role of Glycans in Healthy and Diseased States, koordinator Sabine Flitch.
 • 2008 – 2010 Istraživač na FP7 projektu INTEGERS, Integrating and Strengthening Genomic Research in South-Eastern Europe, koordinator Fran Borovečki.
 • 2007 – 2010 Koordinator FP6 projekta EuroPharm - Enhancing the capacity of the University of Zagreb Faculty of Pharmacy and Biochemistry for the participation in the European research area (INCO-043682)
 • 2007 – 2012 Voditelj programa MZOŠ #0061194 „Funkcionalna glikomika bioloških procesa“
 • 2007 – 2012 Voditelj projekta MZOŠ #309-0061194-2023 „Glikoproteomika stresa i bolesti povezanih sa stresom“
 • 2005 – 2009 „Scientist in Charge“ hrvatskog dijela FP6 Marie Curie Research Training Network projekta „Glycogold: Exploration of the nature and potential of Glyco-nano-particles“ (MRTN-CT-2004-005645), koordinator J.F.G. Vliegenthart, Utrecht http://www.glycogold.org/
 • 2004 – 2007 Suradnik na FP6 Integrated Project: GENDEP - Genome-Based therapeutic drugs for depression. Koordinator: Peter McGuffin, MRC London http://gendep.iop.kcl.ac.uk/
 • 2004 – 2011 Istraživač u NIH konzorciju „Consortium for functional glycomics“, NIH grant 2U54GM062116 „Protein Carbohydrate Interactions in Cell Communication“, Koordinator: James Paulson, The Scripps Institute, http://www.functionalglycomics.org/
 • 2002 – 2006 Voditelj projekta MZT #0209041 "Glikozilacija proteina i humani lektini u zdravlju i bolesti"
 • 2001 – 2004 Voditelj Tehnologijskog projekta MZT "Derivati digoksina kao biomedicinske reagencije"
 • 2001 – 2005 Suvoditelj NIH projekta #1R03TW01477-01 (Glycosylation and Human Lectins in Rheumatoid Disease), zajedno s Dr. Y. C. Lee s Johns Hopkins University
 • 1999 – 2003 Suvoditelj međunarodnog projekta (The Wellcome Trust) “Changes in glycosylation potential as a mediator of the stress response”, zajedno s dr. K. Breen s Dundee University
 • 1998 – 2001 Voditelj poticajnog projekta MZT #006-321 “Glikozilacija proteina u patološkim trudnoćama”
 • 1998 – 2001 Voditelj projekta MZT #127009 “Biološki učinci novosintetiziranih DNA interkalatora”

Nagrade i priznanja

 • 2014 Hrvatska državna nagrada za znanost
 • 2012 Izbor za naslovnog profesora Etith Cowan Univeristy, Perth, Australia.
 • 2012 Izbor za počasnog profesora Sveučilišta u Edinburgu
 • 2011 Izbor u „Johns Hopkins Society of Scholars“
 • 1999 Nagrada Međunarodne organizacije za glikokonjugate (IGO) za mlade znanstvenike
 • 1998 Hrvatska državna nagrada za znanost za mlade znanstvenike
 • 1997/1998 Fulbrightova stipendija
 • 1997 Međunaradna nagrada za mlade znanstvenike “Hans Seyle” za istraživanja biokemije stresa

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
 • Hrvatsko biološko društvo
 • Society for Glycobiology
 • American Society for Biochemistry and Molecular Biology

Ostalo

 • 2103 – 2015 Član Stalnog odbora za biomedicinu i biotehnologiju Hrvatske zaklade za znanost
 • 2011 – 2013 Predsjednik Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti
 • 2009 – 2014 Član Upravnog odbora „European Glycoscience Forum“ Programa istraživačkog umrežavanja Europske znanstvene zaklade
 • 2009 – 2013 Član Nacionalnog vijeća za znanost
 • 2008 – 2012 Član Vijeća za nacionalni inovacijski sustav Vlade RH
 • 2006 – 2008 Predsjednik Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje Vlade RH
 • 2005 – danas Predstavnik Hrvatske u „International Glycoconjugate Organization“
 • 2005 – 2009 Član i zamjenik predsjednika Područnog vijeća za Prirodne znanosti
 • 2005 – danas Potpredsjednik Odbora za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO Hrvatske agencije za Hranu
 • 2005 – 2006 Član radne skupine „Znanost i istraživanje“ za pristupne pregovore s EU
 • 2003 – 2005 Član tehničkog odbora DZNM/TO 4002 – “Ocjena sukladnosti i akreditacija“
 • 2001 – 2007 Gostujući profesor na Sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoru
 • 2001 – 2005 Prodekan za znanost Medicinskog fakulteta Osijek
 • 2000 – 2002 Član upravnog vijeća Kliničke bolnice Osijek
 • 1999 – danas Voditelj Laboratorija za analizu DNA za potrebe identifikacije žrtava domovinskog rata Medicinskog fakulteta Osijek
 • 1996 – 2001 Tajnik Hrvatskog biokemijskog društva

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)