Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček

E-mail: gmaravic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 448
Adresa: Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

Profil

dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija - Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom (voditeljica), Biološka kemija, Personalized health care. Voditeljica je kolegija doktorskog studija Biotehnologija u farmaciji i Bioinformatika te kolegija poslijediplomskih specijalističkih studija Biološki terapeutici i Biotehnološki lijekovi biljnog podrijetla. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa su mehanizmi bakterijske rezistencije na ribosomske antibiotike, mehanizmi djelovanja rRNA metil-transferaza i mehanizmi bakterijske međustanične komunikacije.

Obrazovanje:

 • 2002. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području prirodnih znanosti, polje biologija
 • 2000. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij molekularne i stanične biologije, akademski stupanj: magistar znanosti u području prirodnih znanosti, polje biologija
 • 1996. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij molekularne biologije, akademski stupanj: dipl. ing. molekularne biologije

Radno iskustvo:

 • 2014. – danas: izvanredna profesorica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007.-2012.: predstojnica Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004.-2014.: docentica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003.-2004.: viša asistentica-postdoktorandica na Zavodu biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.-2003.: asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997.-2000.: znanstvena novakinja na Zavodu biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 2000.-2002. International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, Italija

Projekti:

 • Utjecaj subinhibitornih koncentracija antibiotika na bakterijsku gensku ekspresiju i međustaničnu komunikaciju, Sveučilište u Zagrebu, 2014. (glavni istraživač)
 • Metabolički doprinos mikrobnih endosimbionata višestaničnim životinjama, Sveučilište u Zagrebu 2013. (suradnik)
 • FP7 RegPot project “Integra-Life”, 2013.-2016. (jedna od pet glavnih istraživača, WP leader)
 • Molekularne osnove djelovanja antibiotika i mehanizmi bakterijske rezistencije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, #006-0982913-1219, 2007.-2013. (glavni istraživač)
 • Računalna genomika mikrobnih okoliša i bioinformatika ekstremofila, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, # 119-0982913-1211, 2007.-2013. (suradnik)
 • Mechanisms of aminoglycoside resistance by ribosomal RNA methylation, ICGEB collaborative research project, CRP/CRO08-02, 2009. – 2012. (glavni istraživač)
 • FP6 INCO project “EuroPharm”, #043682, 2007. – 2010. (jedna od tri glavna istraživača)
 • Structural and functional characterization of ribosome modifying methyltransferases that confer antibiotic resistance in disease causing microorganisms, Biomedical Research Council of Singapore (BMRC), A*STAR research grant (R154000362305), 2007. – 2012. (suradnik)
 • Functional analysis of aminoglycoside resistance determinants, ICGEB CRP/CRO04-01, 2005.- 2008. (glavni istraživač)
 • Biološka uloga glikozilacije i drugih posttranslacijskih modifikacija, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH #0006611, 2002.-2006. (suradnik)
 • Metil-transferaza ErmC’, PLIVA, d.d., 1998.-2000. (suradnik)
 • Glikoproteini, lektini i patobiokemija stresa, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH #0066320, 1997.-2001. (suradnik)

Nagrade i priznanja:

 • 2004. Godišnja nagrada Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju mladim znanstvenicima za 2003. godinu
 • 1994.-1996. Stipendija grada Zagreba za 50 najboljih studenata

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (1997.-danas), Hrvatskog mikrobiološkog društva (2006.-danas) i Hrvatskog biološkog društva (2006.-danas)

Ostalo:

 • Mentorica dvije doktorske disertacije, dva specijalistička rada, 24 diplomskih radova, tri studentska istraživačka rada nagrađenih Rektorovom nagradom i jednog studentskog istraživačkog rada nagrađenog Dekanovom nagradom
 • Održala 17 pozvanih predavanja i pedesetak posterskih priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima te održala desetak javnih predavanja
 • Predsjednica Znanstvenog odbora triju međunarodnih skupova Central European Symposium on
 • Antimicrobials and Antimicrobial Resistance - CESAR2009, CESAR2012 i CESAR2015
 • 2009.-danas Potpredsjednica Odbora za ograničenu uporabu genetički modificiranih organizama, Ministarstvo zdravlja RH
 • 2012.-2014. Predsjednica Povjerenstva za studentske radove i nagrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2006.-2012. članica Nastavnog povjerenstva Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)