Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Irena Žuntar

E-mail: izuntar@pharma.hr
Telefon: 01 6394 434
Adresa: Toksikologija
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Irena Žuntar

Profil

dr. sc. Irena Žuntar zaposlena je kao redovita profesorica na Samostalnom kolegiju Toksikologija. Voditelj je kolegija Toksikologija i izvodi sve oblike nastave. Njezino znanstveno-istraživačko područje je biomedicinsko i toksikološko.

Obrazovanje:

 • 2006. specijalistica toksikolog (spec. analitičke toksikologije), Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, specijalistički poslijediplomski  studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1998. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1993. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij medicinske biokemije, akademski stupanj: dipl. ing. medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 1999. – danas, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993. - 1999. Klinički zavod za kemiju KB Sestre milosrdnice (znanstveni novak i stručni staž)
 • ožujak 1993. - kolovoz 1993. volonter na znanstvenom projektu dr. sc. B. Pokrić, Institut Ruđer Bošković
 • 2016. – danas znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice
 • 2011. – danas, znanstveno zvanje znanstvene savjetnice
 • 2010. – 2016. znanstveno-nastvano zvanje izvanredne profesorice
 • 2005. – 2010. znanstveno-nastvano zvanje docentice
 • 2002. – 2005. viša asistentica
 • 1999. – 2002. asistentica
 • 1993. – 1999. znanstvena novakinja

 

Boravci na stranim institucijama:

 • CEPUS stipendija, Farmaceutski fakultetet u Hradec Kralove, Charles Univerity of Prague, studeni 2001., Hradec Kralove, Češka.

Projekti:

 1. Molekularna patobiokemija proliferacije hepatocita (šifra: 3-01-253), glavni istraživač: prof. dr. sc.  Elizabeta Topić, na projektu od 1993.-1995. kao znanstveni novak
 2. Patobikemijski procesi u jetri i utjecaj na druge organe (šifra: 134003), glavni istraživač: prof. dr. sc. Elizabeta Topić, na projektu od 1995.-1999. kao znanstveni novak
 3. Farmakobotanička i kemotaksonomska istraživanja ljekovitog bilja (šifra: 0006521), glavni istraživač: prof. dr. sc. Željan Maleš, na projektu od 2002.-2006. ,  kao istraživač
 4. Farmakobotanička i kemijska karakterizacija cvjetnica hrvatske flore, Z*, glavni istraživač: prof. dr. sc. Željan Maleš, na projektu od 2007.-2013. ,  kao istraživač
 5. Glutation S-transferaza i superoksid dizmutaza u etiopatognezi bolesti (šifra: 006-0061245-0010), voditelj projekta: doc. dr. sc. Irena Žuntar, 2007.-2013.
 6. RegPot, IntegraLife, 2013., EU međunarodni znanstveni projekt, kao istraživač
 7. Interakcije glikoproteina krvi s lijekovima, znanstveni, Sveučilište u Zagrebu, Potpora 1, 2013-2014, voditelj prof. dr. sc. Mario Gabričević, kao istraživač
 8. Hrvatsko-njemački bilateralni projekt MZOSa i DAAD, Učestalost diabetes mellitus tip 2 u hrvatskoj populaciji kao posljedica kronične izloženosti arsenu (Frequency of Diabetes Mellitus Type 2 in Croatian Population after Chronic Exposure to Arsenic), 2015-2016., voditelj dr. sc. I. Vinković Vrček, suradna ustanova: Helmholtz-Zentrum München; voditelj: dr. sc. B. Michalke; kao istraživač
 9. Uloga vitamina, minerala u tragovima i oksido-reduktivne ravnoteže u pretilosti, Sveučilište u Zagrebu, Potpora 2015, voditelj prof. dr. sc. AM Domijan, kao istraživač
 10. Bilateralni projekt hrvatsko-srpski, Novi aspekti potrošača, sigurnosti i kontrole kvalitete biljnih dodataka prehrani u Srbiji i Hrvatskoj (voditelji M. Zovko Končić, FBF, i B. Božin, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu), 2016-2017., kao istraživač
 11. Istraživanje značajki inhibitora protein tirozin kinaze i histon deacetilaze u antitumorskoj terapiji, Sveučilište u Zagrebu, Potpora 2016, voditelj izv. prof. dr. sc. M. Jandrijević Mladar Takač, kao istraživač
 12. Istraživanje značajki inhibitora protein tirozin kinaze i histon deacetilaze u antitumorskoj terapiji, Sveučilište u Zagrebu, Potpora 2017, voditelj izv. prof. dr. sc. M. Jandrijević Mladar Takač, kao istraživač

 

Nagrade i priznanja:

 1. Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, Godišnja nagrada društva mladim znanstvenicima i umjetnicima, za znanstveni rad iz kliničke biokemije, područja biomedicinskih znanosti, koji je objavljen u akademskoj godini 1998-99.
 2. Nagrada za najbolji rad mladog istraživača, 1996. godine, 2. kongres madicinskih biokemičara, Pula, Hrvatska. (Žuntar I, Topić E, Antoljak N. Restrikcijski polimorfizam eksona 4 hepatocitnog činitelja rasta, Biochem Med 1997;7:107-118.)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 1. Hrvatsko toksikološko društvo
 2. Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika
 3. AMAC (Almae Matris Alumni Croaticae)
 4. Komora medicinskih-biokemičara, do 2013.

Ostalo:

 • Autorica je više znanstvenih i stučnih radova sa studentima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te mentorica/sumentorica više studentskih radova koji su dobili Rektorove i Dekanove nagrade. Autorica je Sveučilišnog udžbenika Uvod u analitičku toksikologiju te više poglavlja u Sveučilišnim udžbenicima toksikološkog područja.

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)