Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Ivana Perković

E-mail: iperkovic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 475
Adresa: Zavod za farmaceutsku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Ivana Perković

Profil

Dr. sc. Ivana Perković zaposlena je kao docentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Odabrana poglavlja iz farmaceutske kemije (voditeljica), Farmaceutska kemija 1 i 2. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je sinteza biološki aktivnih spojeva, derivata primakina i sorafeniba kao potencijalnih antitumorskih lijekova.

Obrazovanje

 • 2012. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2005. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo

 • 2016.-danas: docentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012.-2016.: viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.-2012.: asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2009.: asistentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama

 • Ožujak-lipanj 2005. Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Padovi

Projekti

 • suradnik na dva projekta Sveučilišta u Zagrebu (financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko): Derivati primakina i cimetne kiseline kao potencijalni citostatici (2014.) i Novi semikarbazidi i uree primakina s benzhidrilnim ili tritilnim supstituentima: Sinteza, citostatsko i antioksidativno djelovanje (2013.), jednom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Sinteza, karakterizacija i djelovanje potencijalnih i poznatih ljekovitih tvari (2007.-2012., broj projekta: 006-0000000-3214) i jednom projektu HRZZ: Dizajniranje, sinteza i evaluacija dervata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika (2015.-2019.)

Nagrade i priznanja

 • Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske tijekom studija kao jedan od najboljih studenata na godini

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • Hrvatska ljekarnička komora (2009.-danas)

Ostalo

 • 2015.: predsjednica organizacijskog odbora Simpozija studenata Farmacije i Medicinske biokemije (FARMEBS), Zagreb, Hrvatska
 • 2014.: članica znanstvenog odbora Simpozija studenata Farmacije i Medicinske biokemije (FARMEBS), Zagreb, Hrvatska
 • Travel Grant za kongres XXIII International Symposium on Medicinal Chemistry, Lisabon, Portugal, 2014.

 


Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)