Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodríguez

E-mail: jvukovic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 454
Adresa: Farmaceutska etika i deontologija

izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodríguez

Profil

dr. sc. Jadranka Vuković Rodríguez je magistrirala i doktorirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je sudjelovala kao istraživačica na dva dugogodišnja istraživačka projekata financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: istraživanje bioaktivnih tvari iz ljekovitog bilja (2002.-2006.) i razvoj metoda za analizu ljekovitih i bioaktivnih tvari (2007.-2013.). Koautoricaje 17 članaka u Current Contents-indeksiranim časopisima, uključujući Analytica Chimica Acta (IF 4,387), Talanta (IF: 3,498) i Journal of Chromatography (faktor utjecaja: 4,612). Ostvarila je kratkoročne istraživačke boravke iz područja mikroanalitike na Kyushu University (Japan), iz proteomike na University of Oslo (Norveška), te iz područja optičkih senzora na University of Granada (Španjolska). Sudjeluje u nastavi preddiplomskih i poslijediplomskih studija, samostalno i u suradnji s kolegama, te je također mentorica studentima u njihovim istraživačkim projektima.

Obrazovanje:

 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Doktorat u području Biomedicine, polje Farmacija, prosinac 2004.
 • Magisterij u području Biomedicine, polje Farmacija, prosinac 2000.
 • Sveučilišna diploma, listopad 1996.

Radno iskustvo:

 • Područje: Analytical chemistry
 • Specijalizacije: Analitika lijekova, Analitika tragova, Proteomika, Kontrola kakvoće lijekova, Kemometrija, Validacija analitičkih postupaka, Farmaceutska etika i deontologija, Povijest farmacije
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • Izvanredna profesorica (Lipanj 2013 – danas)
 • Predaje seminare i vježbe na kolegiju Analitika lijekova
 • Osmislila i predaje na kolegiju Farmaceutska etika i deontologija
 • Osmislila i predaje na poslijediplomskom specijalističkom studiju na kolegiju Validacija analitičkih metoda
 • Osmislila i predavala na kolegiju Fundamentals of designing and communicating scientific research na engleskom jeziku
 • Osmislila i predavala na kolegiju Povijest farmacije
 • Voditeljica specijalističkih radova u području analitike i kontrole lijekova
 • Voditeljica diplomskih radova (najmanje 40 od 1998.)
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • Docentica (2007.-2013.); Asistentica, Doktorica znanosti (2005. – 2007.); Asistentica, Magistra znanosti (2001. – 2005.); Mlađa asistentica (1997. – 2001.)
 • Sudjelovala u praktikumu iz analitike lijekova

Boravci na stranim institucijama:

 • Listopad 2008.– listopad 2009., Department of Analytical Chemistry, Faculty of Sciences, University of Granada, Spain
 • Lipanj – listopad 2007., Group of Bio-Analysis, School of Pharmacy, University of Oslo, Norway
 • Ožujak– srpanj 2003., Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan

Znanstveno iskustvo i projekti:

 • Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Etika u ljekarništvu (2012-danas), suradnički projekt kolegija Farmaceutska etika i deontologija i Socijalna farmacija, opsežno istraživanje iz područja ljekarničke etike u Republici Hrvatskoj
 • Ministrarstvo znanosti obrazovanja i športa, Inhibicija virulencije gljivičnih vrsta iz roda Candida (2013. – danas), Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • Ministrarstvo znanosti obrazovanja i športa, Modulacija virulentih čimbenika medicinski značajnih Candida vrsta (2013 – 2014), Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • Ministrarstvo znanosti obrazovanja i športa, Istraživanje novih metoda u analitici lijekovitih i bioaktivnih tvari (2007. – 2013.), Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; sedam publikacija i brojne kongresne prezentacije
 • Spanish Agency for Collaboration and International Development (AECID), Development of optical sensors and portable measurement systems (Listopad 2008. – Listopad 2009.), Department of Analytical Chemistry, Faculty of Sciences, University of Granada, Spain; tri publikacije (jedna kao prvi autor) i nekoliko kongresnih prezentacija u Češkoj (Europtode), Irskoj, Velikoj Britaniji, Srbiji (Electroanalysis), i Španjolskoj, surađivala u razvoju optičkog senzora koji je u postupku patentiranja
 • Hrvatska zaklada za znanost, New sample preparation methods in analytical proteomics (Lipanj – Listopad 2007.), Group of Bio-Analysis, School of Pharmacy, University of Oslo, Norway, publiciran rad kao prvi autor
 • Ministrarstvo znanosti obrazovanja i športa, Istraživanje bioaktivnih tvari u ljekovitim biljkama (2002.-2006.), Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; tri publikacije i brojne kongresne prezentacije u Americi (American Chemical Society Meeting), Belgiji (Drug Analysis) i Hrvatskoj
 • Ministrarstvo znanosti obrazovanja i športa, Razvoj analitičkih metoda temeljenim na spektrofotometriji na krutoj fazi za analizu ljekovitih i bioaktivnih tvari (Ožujak– Lipanj 2003.), Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan; tri publikacije kao prvi autor i kongresne prezentacije u Americi (Pacifichem) i Hrvatskoj

Nagrade i priznanja:

 • Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za mlade znanstvenike i umjetnike, Zagreb, Hrvatska, 2000
 • Nagrada uručena za znanstveni rad iz područja Biomedicine, polje Farmacija kao koautorici knjige: Farmaceutska etika, deontologija i praksa (V. Grdinić, J. Vuković), Jadran-Galenski laboratorij, Rijeka, 2000

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Udruga za promicenje multimedijske nastave – UMNA, tajnica
 • Hrvatsko-japansko kulturno i gospodarsko društvo, članica
 • The American Chemical Society, članica (2007.-2008.)
 • Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, članica (2000.-2001.)

Ostalo:

 • Vlastiti kompjutorski program: J. Vuković, O. Županić, Eskulap – an expert system for standardization and evaluation of the quality of an analytical procedure, 2004, dizajnirala i razvila program, koji je korišten u najmanje sedam objavljenih znanstvenih radova
 • Knjiga: V. Grdinić, Ilustrirana povijest farmakopeje, Medika, Zagreb, 2001, korektorica
 • Knjiga: V. Grdinić, J. Vuković, Farmaceutska etika, deontologija i praksa, Jadran-Galenski laboratorij Rijeka, Zagreb, 2000, koautorica i korektorica
 • The Royal Society of Chemistry, University of Zagreb, 1999 European Conference of Inorganic Mechanisms, Zagreb, Croatia, 6. – 9. siječnja, 2000., članica organizacijskog odbora
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Drugi hrvatski kongres farmacije, Cavtat, Hrvatska, 29. svibnja – 3. lipnja, 2001., članica organizacijskog odbora
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 120 obljetnica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, rujan, 2002., Zagreb, Hrvatska, članica organizacijskog odbora
 • Department of Analytical Chemistry, Faculty of Sciences, University of Granada, Granada, Spain
 • Istraživačica - gošća (Listopad 2008. – Listopad 2009.)
 • Voditeljica doktorata na projektu za razvoj optičkih senzora i prijenosnih mjernih sustava; objavljena dva koautorska rada i pet kongresnih prezentacija
 • Studij farmacije, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
 • Predavačica - gošća (Ožujak – Lipanj 2008.)
 • Osmislila i predavala kolegij iz povijesti farmacije

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)