Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Jerka Dumić

E-mail: jdumic@pharma.hr
Telefon: 01 4818 757
Adresa: Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Jerka Dumić

Profil

dr. sc. Jerka Dumić redovita je profesorica i predstojnica Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju. Voditeljica je kolegija Fizikalna biokemija, Analitička biokemija, Imunologija, Molekulske osnove bolesti i terapije i Personalized Healthcare. Bila je mentor 23 diplomska rada i 6 disertacija Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je glikoimunobiologija, molekularni mehanizmi djelovanja lijekova i farmakogenomika. Objavila je više od 35 znanstvenih i stručnih radova i bila pozvani predavač na mnogim kongresima i ljetnim školama.Bila članica znanstvenih i organizacijskih odbora nekoliko domaćih i međunarodnih kongresa.

Obrazovanje:

 • 1997. – 2000. Izrada doktorske disertacije na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (akademski stupanj: Doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva, polje Farmacija, grana Medicinska biokemija, mentor: prof. dr. sc. Mirna Flögel Mršić)
 • 1993. – 1997. Poslijediplomski studij Medicinske biokemije na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (akademski stupanj: Magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva, polje Farmacija, grana Medicinska biokemija, mentor: prof. dr. sc. Mirna Flögel Mršić)
 • 1987. – 1992. Diplomski studij Medicinske biokemije na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (akademski stupanj: Diplomirani inženjer Medicinske biokemije, mentor: prof. dr. sc. Mladen Biruš)

Radno iskustvo:

 • 2011. – danas redovita profesorica (Biomedicina i zdravstvo/Farmacija/Medicinska biokemija) na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006. – 2011. izvanredna profesorica (Biomedicina i zdravstvo/Farmacija/Medicinska biokemija) na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. – 2006. docentica (Biomedicina i zdravstvo/Farmacija/Medicinska biokemija) na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000. – 2002. znanstvena novakinja – istraživačko zvanje više asistentice u Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997. – 2000. znanstvena novakinja – istraživačko zvanje asistentice u Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. – 1997. znanstvena novakinja u Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993. – 1996. znanstvena novakinja u Zavodu za medicinsku biokemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992. – 1993. nastavnik u Medicinskoj školi Šibenik / Obavezni stručni staž u Općoj bolnici Šibenik

Boravci na stranim institucijama:

 • 2014. Department of Pharmacology, Charles University in Prague (gostujući profesor, CEEPUS stipendija, svibanj, 2014)
 • 2013. Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija (gostujući profesor, CEEPUS stipendija, svibanj, 2013)
 • 2012. Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija (gostujući profesor, CEEPUS stipendija, svibanj - lipanj, 2012)
 • 2012. Faculty of Pharmacy and Medicine, Sapienza University, Rim, Italija (gostujući profesor, ERASMUS program, svibanj, 2012.)
 • 2004. Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Warsaw, Varšava, Poljska (gostujući profesor, CEEPUS stipendija, svibanj, 2004)
 • 2003. Department of Biology, Johns Hopkins University, Baltimore, SAD (gostujuća znanstvenica, siječanj – ožujak, 2003.)
 • 2002. Department of Biology, Johns Hopkins University, Baltimore, SAD (gostujuća znanstvenica, lipanj – kolovoz, 2002.)
 • 2000. Institut für Chemie, Universität für Bodenkultur, Beč, Austrija, (ÖAD stipendija) (ožujak – svibanj, 2000.)

Projekti:

 • 2014. – 2015. Bilateralni znanstveni projekt HR-SLO The role of galectin-3 in bone remodelling (voditelji J. Dumić i J. Marc)
 • 2014. – 2015. CEEPUSIII-HR-0611-01-1415 Network: Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders (koordinator J. Dumić)
 • 2013. – 2014. Potpora Sveučilišta u Zagrebu Ekspresija miRNA u induciranoj apoptozi tumorskih stanica (voditelj K. Barišić)
 • 2013. – 2014. CEEPUSIII-HR-0611-01-1314 Network: Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders (koordinator J. Dumić)
 • 2013. – 2016. RegPot – projekt za povećanje kapaciteta Integra-Life (koordinator G. Lauc)
 • 2012. – 2013. CEEPUSIII-HR-0611-01-1213 Network: Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders (koordinator J. Dumić)
 • 2011. – 2012. CEEPUSIII-HR-0611-01-1112 Network: Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders (koordinator J. Dumić)
 • 2007. – 2014. Projekt MZOŠ RH Glikobiološki aspekti stanične prilagodbe i komunikcije, (voditelj J. Dumić) #006-0061194-1218
 • 2007. – 2010. FP6 projekt EuroPharm (J. Dumić - jedan od 3 glavna istraživača, koordinator G. Lauc), #043682
 • 2002. – 2006. Projekt MZT RH Biološka uloga glikozilacije i drugih posttranslacijskih modifikacija, MZT RH, (voditelj prof. M. Flögel 2002-2006, voditelj J. Dumić 2006-2007), #0006611
 • 2002. – 2004. Tehnološki projekt MZT RH Derivati digoksina kao biomedicinske reagencije, (voditelj G. Lauc) #TP-01-006-01
 • 2001. – 2005. FIRCA –NIH Grant Glycosylation and human lectins in rheumatoid disease, (voditelji Y.C. Lee i G. Lauc), R03 TW01477
 • 1998. – 2002. Poticajni projekt MZT RH Uloga galektina-3 u adheziji makrofaga (voditelj J. Dumić) #006620-2
 • 1996. – 2001. Projekt MZT RH Glikoproteini, lektini i patobiokemija stresa, (voditelj M. Flögel) #0066320
 • 1993. – 1996. Projekt MZT RH Strukturni, kemijski i fiziološki studij proteina (voditelj M. Flögel), #1-07-102

Nagrade i priznanja:

 • Državna nagrada za znanost za znanstvene novake za 2001. godinu.
 • IUBMB Young Scientists Award, 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress, Kyoto, June 16 – 18, 2006
 • Nagrada za najbolji E-kolegij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2011./2012.

Dužnosti i ostale aktivnosti

 • 2014. – 2016. dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. – danas dopredsjednica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju
 • 2011. – danas članica Odbora za istraživanje, razvoj i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011. – 2014. članica Povjerenstva za Smotru Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. – 2014. članica Znanstvenog povjerenstva Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. – 2014. članica Radne skupine za integraciju (Working group for Integration, WGI) Europskog udruženja europskih biokemijskih društava (Federation of European Biochemical Societies, FEBS)
 • 2009. – danas članica Matičnog odbora za područje Prirodnih znanosti, polje Biologija
 • 2009. – 2013. predsjednica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju
 • 2008. – danas članica Izvršnog odbora Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda
 • 2008. – danas članica Organizacijskog odbora Festivala znanosti
 • 2007. – 2009. dopredsjednica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju
 • 2001. – 2007. tajnica Hrvatskog biokemijskog društva/ Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (FEBS/IUBMB) (1995. – )
 • Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara (IFCC) (1993. – 2012.)
 • Society of Glycobiology (2004. – )
 • Hrvatsko biološko društvo 1886 (2006. – )
 • Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR) (2008. – )
 • Hrvatsko društvo za istraživanje raka (2009. – )

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti:

 • 2015. članica Znanstvenog odbora 3rd European Society of Pharmacogenomics and Theranostics „Integration of Pharmacogenomics in clinical decision support“, Budapest, Hungary, October 7 – 9, 2015
 • 2015. dopredsjednica i članica Organizacijskog odbora FEBS3+ Meeting, Portorož, Slovenija, September 16 – 19, 2015
 • 2014. ko-organizatorica CEEPUS Summer School „Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders“, Portorož, Slovenija, August 23 – 29, 2014
 • članica Organizacijskog odbora Kongresa Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju HDBMB2014, Zadar, 24. – 27. rujna 2014.
 • 2012. predsjednica Znanstvenog odbora i članica Organizacijskog odbora Kongresa FEBS3+ Meeting „From molecules to life and back“, Opatija, 13. – 16. lipnja 2012.
 • članica Znanstvenog odbora 11. kongresa hrvatskog biološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, 16. – 21. rujna 2012.
 • 2010. predsjednica Znanstvenog odbora i članica Organizacijskog odbora Kongresa Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, HDBMB2010, Opatija, 15. – 18. rujna 2010.
 • 2009. članica Znanstvenog odbora 10. kongresa hrvatskog biološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 14. – 20. rujna 2009.
 • 2008. članica Znanstvenog odbora Kongresa Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju HDBMB2008, Osijek, 17. – 20. rujna 2008.
 • 2006. članica Znanstvenog odbora 9. hrvatskog biološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj, 23.29. rujna 2006.
 • dopredsjednica Znanstveno-organizacijskog odbora Kongresa Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju HDBMB2006, Vodice, 3. – 7. listopada 2006.
 • 2005. tajnica i članica Organizacijskog odbora "Glycoproteomics - protein modifications for versatile functions" - Satellite meeting to the 2005 FEBS / IUBMB Congress „The Protein World“, Dubrovnik, June 28 – 30, 2005.
 • 2004. predsjednica Organizacijskog odbora i članica Znanstvenog odbora Kongresa Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju HDBMB2004, 30. rujna – 2. listopada 2004.
 • 2003. članica Organizacijskog i znanstvenog odbora Godišnjeg sastanka hrvatskih biokemičara HB2003, Zagreb, 17. listopada 2003.
 • članica Organizacijskog odbora 2. Znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem: 45 godina molekularne biologije u Hrvatskoj i 50 godina dvostruke uzvojnice, 20. – 21. studenog 2003.
 • 2002. tajnica i članica Organizacijskog odbora 1. hrvatskog kongresa za molekularne bioznanosti, Opatija, 9. – 13. lipnja 2002.
 • 2000. članica Organizacijskog odbora Godišnjeg sastanka hrvatskih biokemičara HB2000, Zagreb, 13.-15. listopada 2000.
 • 1998. članica organizacijskog odbora Godišnjeg sastanka hrvatskih biokemičara HB98, Bizovačke toplice, 17. – 20. rujna 1998.

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)