Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

dr. sc. Kristina Pavić

E-mail: kpavic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 475
Adresa: Zavod za farmaceutsku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

dr. sc. Kristina Pavić

Profil

Dr. sc. Kristina Pavić zaposlena je kao asistentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Farmaceutska kemija 1 i 2 te Biokemija lijekova. Područje njezinog znanstveno-istraživačkog interesa je sinteza biološki aktivnih spojeva, derivata primakina, kao potencijalnih antitumorskih, antimalarijskih ili antituberkuloznih lijekova.

Obrazovanje:

 • 2013.–2017.: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2007.–2012.: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistra farmacije

Radno iskustvo:

 • 2016.–danas: asistentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2015.–2016.: asistentica na zamjeni na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013.–2014.: pripravnički staž za magistre farmacije u ZU Ljekarne Baričević
 • 2012.–2013.: asistentica na zamjeni na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekti:

 • Suradnica na projektu HRZZ-a: Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika (IP-09-2014-1501)
 • Suradnica na projektima financiranim od strane Sveučilišta u Zagrebu:
  • Fosforamidatni derivati primakina kao potencijalni citostatici i antimalarici (2017.)
  • Semikarbazidi primakina s halogeniranim arilnim supstituentima i cimetnom kiselinom (2016.)
  • Semikarbazidi primakina s halogeniranim arilnim supstituentima i cimetnom kiselinom (2015.)
  • Novi semikarbazidi i uree primakina s benzhidrilnim ili tritilnim supstituentima (2013.)

Nagrade i priznanja:

 • Stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (2007/08–2008/09) i grada Osijeka (2009/10–2011/12) tijekom studija kao jedan od najboljih studenata na godini
 • Potpore Osječko-baranjske županije (2014.) i Sveučilišta u Zagrebu za doktorande (2015.)
 • Akademska mobilnost za doktorske studente Sveučilišta u Zagrebu 2015. i 2017. g. (konferencije)
 • Travel Grant Austrijskog farmaceutskog društva za 24th Scientific Congress of the Austrian Pharmaceutical Society, Beč, Austrija, 2015.
 • Pohvalnica Dekanice Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ostvaren izvrstan uspjeh u studiranju, ak. god. 2009./2010.
 • Nagrada Rotary Cluba, Osijek za najboljeg maturanta III. gimnazije, Osijek u generaciji 2006./07.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatske ljekarničke komore (2014.–danas)
 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva (2012.–danas)
 • Član Hrvatskog kemijskog društva (2016.–danas)

Ostalo:

 • 2017.: članica organizacijskog odbora Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2017), Zagreb, Hrvatska
 • 2015. i 2016.: članica znanstvenog odbora Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2015 i 2016), Zagreb, Hrvatska
 • Voditeljica radionice na Danima otvorenih vrata FBF-a 2016. g.
 • Državna natjecanja iz kemije:
  • 2007. g. – 2. mjesto u kategoriji 4. razreda srednje škole
  • 2006. g. – 1. mjesto u kategoriji 3. razreda srednje škole
  • 2005. g. – 2. mjesto u kategoriji 2. razreda srednje škole
  • 2004. g. – 1. mjesto u kategoriji 1. razreda srednje škole