Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Ksenija Fumić

E-mail: ksenija.fumic@kbc-zagreb.hr
Telefon: 01 2367 244
Adresa: Centar za primijenjenu medicinsku biokemiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

Profil

Dr.sc. Ksenija Fumić, zaposlena je u kumulativnom radnom odnosu na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao docentica i u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Voditeljica je kolegija diplomske nastave Neurobiokemija i suvoditeljica je kolegija Specijalna područja kliničke biokemije. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Klinička biokemija organa i organskih sustava i Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike. Specijalist je medicinske biokemije i znanstveni svjetnik. Osnovno područje znanstvenoga i stručnog rada odnosi se na područje nasljednih metaboličkih bolesti. Istraživanja obuhvaćaju razvoj novih metoda laboratorijske dijagnostike, razumijevanje patofiziološke osnove rijetkih nasljednih metaboličkih poremećaja, istraživanja novih biomarkera za dijagnostiku i praćenje tijeka liječenja nasljednih metaboličkih bolesti.

Obrazovanje:

 • 1996. Karl-Franzens Sveučilištu u Grazu, Austrija, akademski stupanj: droktor znanosti
 • 1990.Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine I zdravstva
 • 1984. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: magistar medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 1984. do danas u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkoga bolničkog centra Zagreb, od 2005. je pročelnik Kliničke jedinice za nasljedne metaboličke bolesti.
 • 2010. – danas: docentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

Znanstveno usavršavanje provodi na:

 • 2014.-gostujući istraživač, Metabolički laboratorij Firenza, Italija
 • 2004.-gostujući istraživač, Medicinski fakultet Tubingen, Njemačka
 • 2002.- gostujući istraživač, Metabolički laboratorij Heidelberg, Njemačka
 • 2001.- gostujući istaživač, Znanstvni park Cambridge, Engleska
 • 2000.- gostujući istraživač, Sveučilišna bolnica Gottingen, Njemačka
 • 1995.- gostujući istraživač, Medicinski fakultet Gent, Belgija
 • 1991.-1994. – doktorski studij, Dječja bolnica Graz, Austrija

Projekti:

Znanstveno istraživački projekt:

Međunarodni projekti (suradnik):

 • 2013. – Europski projekt- The Inherited NeuroMetabolic Diseases Information Network (InNerMeD) Brains for Brain Foundation
 • 1997. - 2000. -  Protonska magnetska spektroskopija u neklasificiranih leukoencefalopatija u djece.Projekt u sklopu bilateralne suradnje sa Saveznom Republikom Njemačkom.

Domaći projekti (suradnik):

 • 2014. Izolacija i modulacija antioksidativnih svojstava biljnih polifenola primjenom ciklodekstrina.Znanstveni projekt Sveučilišta u Zgrebu (u okvirima programa kratkoročne financijske potpore)
 • 2007. – 2014. Nasljedne metaboličke i ostale monogenske bolesti djece. Znanstveni projekt broj  108-1081870-1885 financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2000. – 2007. Nasljedne metaboličke i ostale monogenske bolesti djece.Znanstveni projekt broj 108 994 financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1996. – 1998. Molekularna osnova hiperkolesterolemije- čimbenika rizika u razvoju kardiovaskularnih bolesti. Znanstveni projekt 108201 financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Nagrade i priznanja:

 • Godišnja nagrada za znanstveni rad Hrvatskog društva medicinskih biokemičara 2007. godine
 • Godišnja međunarodna nagrada Horst Buckel za najbolji znanstveni rad iz područja nasljednih metaboličkih bolesti u 2005. godini i Znanstvena nagrada Akademije medicinskih znanosti Hrvatske za isti rad.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • 1974. – danas: Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) – Hrvatsko društvo za humanu genetiku, Hrvatsko društvo za rijetke bolesti, Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Europska studijska grupa za lizosomske bolesti.

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)