Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Lada Rumora

E-mail: lrumora@pharma.hr
Telefon: 01 6394 782
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Lada Rumora

Profil

dr. sc. Lada Rumora zaposlena je kao redovita profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Kao voditelj kolegija sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija: Biokemija, Biološke membrane i stanična signalizacija te Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti; kolegija poslijediplomskog doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti: Signalni putovi kao terapijske mete i Slobodni radikali i antioksidansi u kontroli staničnih funkcija; te kolegija poslijediplomskog specijalističkog studija iz molekularne dijagnostike: Načela i metode molekularne dijagnostike. Područja njezina znanstvenog interesa su istraživanja mehanizama staničnog umiranja, aktivacija signalnih putova, oksidacijski stres, upala, poremećaji u proteazno-antiproteaznoj ravnoteži te molekularno-biološka istraživanja genske ekspresije i genskih polimorfizama.

Obrazovanje:

 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva
 • 1997. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti iz područja biomedicine i zdravstva
 • 1993. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: magistar medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 2012.-danas: redovita profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2012.: izvanredna profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2008.: docentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002.-2005.: viša asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-2002.: asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1994.-1998.: znanstvena novakinja na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 2004. stipendija Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) za boravak na Medicinskom fakultetu u Varšavi, Poljska
 • 1999. stipendija McGill University, Montreal, Kanada
 • 1998. stipendija Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) za boravak na Medicinskom fakultetu u Pragu, Republika Češka
 • 1997. stipendija McGill University, Montreal, Kanada

Projekti:

 • Prof. Rumora do sada je vodila pet znanstvenih projekata te je surađivala na 5 domaćih i 2 međunarodna znanstvena projekta.

Voditelj na projektima:

 • 2015. – 2019. Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti (IP-2014-09-1247, istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost)
 • 2017. Aktivacija nekroptosoma i inflamasoma izvanstaničnim Hsp70 i cigaretnim dimom (6711159, potpora Sveučilišta u Zagrebu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2017. godini)
 • 2016. Aktivacija TLR receptora u primarnim epitelnim stanicama bronho-trahealnog sustava (Z1123, potpora Sveučilišta u Zagrebu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2016. godini)
 • 2015. Aktivacija NLRP3 inflamasoma i TLR receptora izvanstaničnim Hsp70 i cigaretnim dimom (BM096, potpora Sveučilišta u Zagrebu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015. godini)
 • 2014. Aktivacija TLR2 i TLR4 receptora izvanstaničnim Hsp70 proteinom (BM1.7, potpora Sveučilišta u Zagrebu za 2014. godinu s većim iznosom financiranja)

Suradnik na projektima:

 • 2016. – 2020. Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta (IP-09-2014-5982, istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost)
 • 2013.-2016. Integrating research in molecular life sciences at the University of Zagreb (znanstveni projekt 315997; identifikacijska oznaka FP7-REGPOT-2012-2013-1)
 • 2007.-2013. Molekularni mehanizmi patogeneze kronične opstrukcijske bolesti pluća (znanstveni projekt 006-0061245-0977)
 • 2007.-2013. Glikobiološki aspekti stanične prilagodbe i komunikacije (znanstveni projekt 006-0061194-1218)
 • 2004.-2006. Polimorfizam gena za galaktoza-1-fosfat uridil transferazu i paraoksonazu u zdravoj hrvatskoj i slovenskoj populaciji (hrvatsko-slovenski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije)
 • 2002.-2006. Mehanizam stanične obrane u kroničnim bolestima (znanstveni projekt 0006631)
 • 1996.-2001. Biokemijski pokazatelji staničnog oštećenja (znanstveni projekt 00631)
 • 1994. Strukturni, kemijski i fiziološki studij proteina (znanstveni projekt 1-07-102)

Nagrade i priznanja:

 • 2002. godišnja nagrada za znanstveni rad Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
 • 2002. godišnja nagrada za znanstveni rad iz medicinske biokemije u području biomedicine i zdravstva Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
 • 1996. nagrada za najbolji rad mladih istraživača / 2. hrvatski kongres medicinskih biokemičara

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)
 • Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM)
 • Hrvatska komora medicinskih biokemičara (HKMB)

Ostalo:

 • 1998. – položen stručni ispit

MENTORSTVA DIPLOMSKIH I DOKTORSKIH RADOVA

 • 2005 – danas: 25 diplomskih radova
 • 2005 – danas: 6 doktorskih radova

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)