Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky

E-mail: lbach@pharma.hr
Telefon: 01 6394 753
Adresa: Zavod za farmakologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky

Profil

dr. sc. Lidija Bach-Rojecky  zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnica je Zavoda od 2012. godine. Voditeljica je obaveznog predmeta Farmakologija za studente oba diplomska studija te izbornog kolegija Eksperimentalna farmakologija za studente studija farmacije. Suvoditeljica je predmeta Farmaceutska skrb  za studente studija farmacije. Voditeljica je predmeta Molekularna farmakologija na doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijske znanosti i specijalističkom studiju Klinička farmacija te predmeta Farmakologija-nove spoznaje na specijalističkom studiju Razvoj lijekova. Područje znanstvenog interesa su farmakološka istraživanja iz neuropsihofarmakologije, naročito pretklinička istraživanja mehanizama nastanka patofiziološki različitih vrsta boli te mogućnosti terapije.

Obrazovanje:

 • 2006.: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; akademski stupanj: doktorica znanosti, područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti
 • 2002.: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; akademski stupanj: magistra znanosti, područje biomedicine i zdravstva, polje farmacije
 • 1997.: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; stručno zvanje: magistra farmacije

Radno iskustvo:

 • 2014.-danas: izvanredna profesorica na Zavodu za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.-2014.: docentica na Zavodu za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006.-2009.: viša asistentica na Zavodu za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. -2006.: asistentica na Zavodu za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997.-2002.: mlađa asistentica na Zavodu za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 2007. (13.08. – 15. 09.): Zavod za kliničku neurokemiju Klinike za psihijatriju i psihoterapiju Sveučilišta u Wuerzburgu, Njemačka.
 • 2009. (28.01. – 16.02.):  Zavod za kliničku neurokemiju Klinike za psihijatriju i psihoterapiju Sveučilišta u Wuerzburgu, Njemačka.

Projekti:

 • Istraživač na projektu MZOS “Neurotransmitori i novi mehanizmi djelovanja lijekova i otrova”, voditelj: prof.dr.sc. Zdravko Lacković (2007.-2013.)
 • Istraživač na DAAD projektu “Antinociceptive activity of botulinum toxin type A: new mechanisms of action, new indications? (voditelji: prof. dr. sc. Zdravko Lacković, prof. dr. sc. Maja Relja, prof. dr. sc. Peter Riederer) (2005.-2012.)

Nagrade i priznanja:

 • Nagrađena posterska prezentacija na 39th International Danube Symposium and 1st International Congress on ADHD, Wuerzburg 2007.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatskog društva farmakologa (1997.-danas)
 • Članica Izvršnog odbora Hrvatskog društva farmakologa (2012. – danas)
 • Članica Europskog društva farmakologa EPHAR i međunarodnog društva farmakologa IUPHAR (1997. – danas)

Ostalo:

 • Ak. god. 2010./2011.-danas: prodekanica za nastavu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Članica sveučilišnog Povjerenstva za izradu kriterija i postupke izbora u zvanja te Vijeća biomedicinskog područja (2011.-danas)
 • Članica Povjerenstva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacija Hrvatske ljekarničke komore (2013.-danas)
 • Članica Etičkog povjerenstva pri Ministarstvu poljoprivrede (2014.–danas)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)