Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić

E-mail: msegvic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 493
Adresa: Zavod za mikrobiologiju
Schrottova 39/I. kat, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić

Profil

dr. sc. Maja Šegvić Klarić je redovita profesorica na Zavodu za mikrobiologiju. Od 2018. godine je predstojnica Zavoda. Sudjeluje u izvođenju kolegija Mikrobiologija s parazitologijom (suvoditeljica), Primjenjena mikrobiologija (voditeljica) i Epidemiologija s osnovama mikrobiološke dijagnostike (suradnik) te Dijagnostika i terapija virusnih infekcija (suvoditelj). Na doktorskom studiju Farmacije i Medicinske biokemije sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Mikotoksikologija (voditeljica) i Farmaceutska mikrobiologija s osnovama mikotoksikologije. Na specijalističkom studiju Toksikologije voditeljica je kolegija Mikotoksikologija s osnovama mikologije. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je tvorba sekundarnih metabolita plijesni - mikotoksina, mehanizmi njihove toksičnosti i interakcije in vitro te ispitivanje antimikrobnog djelovanja različitih tvari i terapijskih sustava na biofilm bakterije Staphylococcus aureus.

Obrazovanje:

 • 2005. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2001. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij: magistar znanosti u području prirodnih znanosti, polje Biologija
 • 1995. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, Diplomski studij biologije i kemije, akademski stupanj profesor biologije i kemije

Radno iskustvo:

 • 2018 – danas: redoviti professor na Zavodu za za mikrobiologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012.-2018.: izvanredni profesor na Zavodu za mikrobiologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2012.: docent na Zavodu za mikrobiologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2008.: viši asistent, znanstveni novak na Zavodu za mikrobiologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997.-2005.: asistent, znanstveni novak, na Zavodu za mikrobiologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 1997. IUTOX Training Course on Basic Toxicology, «Johan Bela» National Institute of Public Health, Budimpešta, Mađarska

Projekti:

Voditelj projekta:

 • 2016. – 2020. Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta – MycotoxA (IP-09-2014-5982) / Hrvatska zaklada za znanost
 • 2015. Uloga proteina p53 u genotoksičnom djelovanju aflatoksina B1, fumonizina B2 i sterigmatocistina u ljudskim plućnim stanicama / Potpora istraživanjima / Sveučilište u Zagrebu
 •  2013.-2014. Interakcije toksičnih metabolita aerogenih plijesni i njihov mogući utjecaj na zdravlje ljudi / Potpora istraživanjima / Sveučilište u Zagrebu
 • 2010.-2013. Mikromicete, interakcije toksičnih metabolita – zdravlje i prevencija / Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Suradnik na projektu:

 • 2016. – 2017. Novi način detekcije mikotoksina sterigmatocistina u hrani i okolišu (PoC6_11_71) / HAMAG-BICRO
 • 2016. Galektin-3 i infekcije plijesnima Aspergillus iz sekcije Nigri/ Potpora istraživanjima / Sveučilište u Zagrebu
 • 2014. Modulacija virulencije medicinski važnih Candida vrsta / Potpora istraživanjima / Sveučilište u Zagrebu
 • 2007.-2010. Suradnik na projektu Mikromicete, interakcije toksičnih metabolita – zdravlje i prevencija / Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
 • 1997.-2007. Suradnik na projektu Mikromicete, toksini - utjecaj na zdravlje i prevencija / Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

Nagrade i priznanja:

 • 2005. Zahvalnica Hrvatskog društva za zdravstvenu ekologiju hrvatskog liječničkog zbora u znak priznanja za zasluge u radu Društva i promicanje zdravstvene ekologije

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • 2017 – danas – Predsjednica mikološke sekcije HMD-a
 • 2010.-2014. -Tajnica Hrvatskog mikrobiološkog društva (HMD-a)
 • 2008.-danas - Tajnica mikološke sekcije HMD
 • 2004.-danas - Član HMD-a
 • 2002.-2010 - Pridruženi član Hrvatskog društva za zdravstvenu ekologiju hrvatskog liječničkog zbora
 • 2000.-danas - Član Hrvatskog toksikološkog društva

Ostalo:

Uredništvo časopisa

 • 2014-danas - Član savjetodavnog odbora časopisa Bosnian Journal of Basic Medical Sciences
 • 2013-danas - Član uredničkog odbora časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • 2012 - Gost-urednik u časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, vol.63, no. 4, 2012
 • 2009-2014 - Član uredništva časopisa Priroda

Organizacija znanstvenih sastanaka

 • 2018. Central European Symposium on Antimicrobial Resistence (CESAR), Sveti Martin na Muri, Croatia, September 19-22, 2018 / Član znanstvenog odbora, Uredništvo knjige sažetaka
 • 2015. Central European Symposium on Antimicrobial Resistence (CESAR), Šibenik, Croatia, September 23-26, 2015 / Član znanstvenog odbora, Uredništvo knjige sažetaka
 • 2015. International Symposium Power of fungi and mycotoxins in health and disease, Šibenik, September 20-23, 2015/ Predsjednica znanstvenog odbora, Uredništvo knjige sažetaka
 • 2014. Joint International Congresses 14th Congress Mediterranean Phytopathological Union and International Society of Mycotoxicology (Mediterranean Branch), Istambul, Turkey, August 25-29, 2014 / Član znanstvenog odbora
 • 2012. 5th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, Primošten, Croatia, September 26-30, 2012 / Član znanstvenog odbora, Uredništvo knjige sažetaka
 • 2012. Central European Symposium on Antimicrobial Resistence (CESAR), Primošten, Croatia, September 23-26, 2012 / Član znanstvenog odbora, Uredništvo knjige sažetaka
 • 2011. International Symposium Power of fungi and mycotoxins in health and disease, Primošten, October 19-22, 2011 / Predsjednica organizacijskog odbora
 • 2008. 2. Hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Gljivice i mikotoksini – zdravstveni aspekti i prevencija, Zagreb, Hrvatska, 5. prosinca 2008. / Tajnica simpozija, Uredništvo knjige sažetaka
 • 2004. 1. Hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem «Mikotoksini - klinički aspekti i prevencija», Zagreb, Hrvatska 10. prosinca 2004. / Tajnica simpozija
 • 2004. 3. Hrvatski mikrobiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Poreč, Hrvatska 4-7. listopada 2004. / Član organizacijskog odbora

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)