Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Marija Kindl

E-mail: mkindl@pharma.hr
Telefon: 01 4828 308
Adresa: Zavod za farmakognoziju
Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Marija Kindl

Profil

Dr. sc. Marija Kindl, zaposlena je kao poslijedoktorandica na Zavodu za farmakognoziju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Farmakognozija 1, Farmakognozija 2 i Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata. Kao članica Centra za primijenjenu farmaciju sudjeluje u organizaciji i izvođenju tečajeva stručnog usavršavanja za magistre farmacije. Bavi se fitokemijskim i biološkim istraživanjima ljekovitih biljnih vrsta.

Obrazovanje:

 • 2011.-2016.: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutske znanosti, akademski stupanj: doktorica znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2003.-2008.: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 2016.-danas: poslijedoktorandica na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011.-2016.: asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.-2010.: magistra farmacije s odobrenjem za samostalni rad u Gradskoj ljekarni Zagreb
 • 2008.-2009.: pripravnik stažist u Gradskoj ljekarni Zagreb

Boravci na stranim institucijama:

 • listopad-prosinac 2012. Zavod za farmakognoziju pri Institutu za farmaceutske znanosti Sveučilišta Karl Franzens u Grazu, Austrija

Projekti:

 • Suradnica na pet projekata - potpora znanstvenom istraživanju Sveučilišta u Zagrebu:
  • Kromatografski profil i antimikrobni učinak eteričnih ulja odabranih vrsta porodice Lamiaceae (2017.)
  • Istraživanje antimikrobnog učinka biljnih vrsta tradicionalne kineske medicine (2016.)
  • Ispitivanje kakvoće i djelotvornosti biljnih lijekova tradicionalne kineske medicine (2015.)
  • Istraživanje biomedicinskog potencijala sekundarnih biljnih metabolita (2014.) i
  • Biološki učinci i fitokemijska karakterizacija ljekovitog bilja s primjenom u tradicionalnoj medicini (2013.)
 • Suradnica na bilateralnom hrvatsko-kineskom znanstvenom projektu Search for antimicrobial agents from traditional Chinese and Mediterranean medicinal plants (2015.-2017.)
 • Suradnica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Bioaktivne prirodne tvari: izolacija, karakterizacija i biološki učinci (2007.-2013., broj projekta: 006-0061117-1238)

Nagrade i priznanja:

 • Ernst-Mach stipendija, Graz, Austrija (listopad-prosinac 2012.)
 • Dekanova nagrada za studentski znanstveni rad (ak. god. 2006./2007.)
 • Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (2003.-2008.)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatska ljekarnička komora (2009-danas)
 • Hrvatsko farmaceutsko društvo (2015-danas)

Ostalo:

 • Članica znanstvenog odbora Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije FARMEBS (2012, 2013, 2015, 2016)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)