Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar-Takač

E-mail: mjadrijevic@pharma.hr
Telefon: 01 4828 192
Adresa: Zavod za farmaceutsku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar-Takač

Profil

dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar Takač zaposlena je kao izvanredna profesorica  na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Voditelj je i sudjeluje u izvođenju nastave na hrvatskom i engleskom jeziku kolegija u okviru integriranih diplomskih  studija farmacije i medicinske biokemije (Farmaceutska kemija, Biokemija lijekova, Medicinal Chemistry), te doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti (Lijekovi inhibitori enzima, Drugs as Enzyme Inhibitors). Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa su biološki aktivne molekule i biološkoj meti usmjeren dizajn lijekova, istraživanjem fizičko-kemijskih i ADMET svojstva molekula, molekulskih deskriptora i sličnosti s lijekovima poznatog farmakološkog učinka, te drugih svojstva koji su odgovorni za farmakološko djelovanje, ali i neželjene učinke lijekova koji se nalaze u kliničkoj primjeni (lijekovi inhibitori enzima; inhibitori protein tirozin kinaze i histon deacetilaze).

Obrazovanje:

 • 1994. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području prirodnih znanosti (kemija)
 • 1986. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij (smjer – analitička kemija), akademski stupanj: magistar prirodnih znanosti (kemija)
 • 1981. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 1981. – danas: Zavod za farmaceutsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 2005.-2007. Voditeljica Centra za primjenjenu farmaciju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 2003.-2006. Prodekanica za nastavu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 2003.-2006. Kontakt osoba za međunarodnu suradnju i ECTS, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 2004.-2007. Koordinator u partner zemlji, međunarodnog projekta TEMPUS JEP-18028-2003 'New Pharmacy Curricula - Development and Implementation'.
 • 2008-2012. Član HALMED povjerestva za lijekove i EMA ENCePP WG1.
 • 2010.-2016. Član izvršnog odbora Europske federacije za farmaceutske znanosti (EUFEPS).

Boravci na stranim institucijama:

 • 1994. Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Padovi, IT
 • 2002. Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, SI
 • Ostvarila preko 50 inozemnih boravaka na stranim institucijama u svojstvu voditelja CRO PharmDiab Projekta ( dio WHO EuroPharmForum projekta Diabetes care i Nacionalnog programa zaštite od šećene bolesti) ili kao koordinator međunarodnih projekata (TEMPUS JEP), te kao član međunarodnih radnih skupina (EUFEPS ExCo, EMA ENCePP WG 1), Cooperative European Medicine Development Course (CEMDC) i drugo.

Projekti:

 • 2014- BM2.3. Sveučilišta u Zagrebu, Biomedicinsko područje, 'Istraživanje značajki inhibitora protein tirozin kinaze i histon deacetilaze u antitumorskoj terapiji' - voditelj;
 • 2013.- KFPI 2, 1.1.2.5 Sveučilišta u Zagrebu, Biomedicinsko područje, 'Istraživanje značajki inhibitora protein tirozin kinaze u antitumorskoj terapiji' -voditelj;
 • 2013. - 2014. MZOS Projekt br. 006-0982929-2940 'Modeliranje molekula i materijala metodama matematičke i računarske kemije'-  voditelj
 • 2007. - 2012. MZOS Projekt br. 098- i 077-0982929-2940 'Modeliranje molekula i materijala metodama matematičke i računarske kemije' (voditelj: Prof. dr. Ante Graovac, IRB, PMF Split) -  suradnik;
 • 1997. - 2002. CRO PharmDiab program, dio WHO EuroPharm Forum projekta Diabetes care i Nacionalnog programa zaštite od šećene bolesti - voditelj
 • 2002. - 2006. Projekt br. 0006543, MZOŠ RH, Ljekovite i pomoćne tvari – sinteza, karakterizacija i djelovanje (voditelj: Prof. dr. Branka. Zorc, FBF) - suradnik;
 • 1996. - 2002. Projekt br. 006243 MZT RH, Biotici i ksenobiotici –priprava, karakterizacija i aktivnost (voditelj Prof. dr. Ivan Butula, kasnije Prof. dr. Branka Zorc, FBF) - suradnik;
 • 1991. - 1996. Projek br. 3-04-321 MZT RH, Nova generacija lijekova: supstancije i terapijski sustavi (voditelj Prof. dr. Ivan Jalšenjak, FBF) - suradnik;
 • 1988. - 1991. Projekt br. 2.03.01.00.22 MZT RH, Sinteza, biološka aktivnost i metabolizam poznatih ljekovitih tvari (voditelj Prof. dr. I. Butula, FBF) - suradnik
 • 1981.- 1986. Projekt II-21 RZZR-a (voditelj teme/projekta Prof. dr. Marija Movrin, FBF) - suradnik

Nagrade i priznanja:

 • 1991. Societas Pharmacopolarum Croatiae, pro singularibus meritis in provehenda arte pharmaceutica hoc diploma;
 • 1996. Honorary membership of Texas Pharmaceutical Society and Golf Coast Pharmaceutical Association;
 • 2010. Medalja Dr. Julije Domac, visoko priznanje Hrvatskog farmaceutskog društva za uspjehe postignute u stručnom, znanstvenom i društvenom radu u farmaciji kojim je zapaženo podignut ugled struke;
 • 2012. Priznanje Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za osobni doprinos u djelovanju, razvoju i promicanju ugleda fakulteta.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • 1981. - Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD)
 • 1997. - Hrvatska ljekarnička komora (HLJK)
 • 1996. - International Pharmaceutical Federation (FIP)
 • 2006. - European Federation of Pharmaceutical Sciences, EUFEPS, član EUFEPS Vijeća (2006. – ); član EUFEPS Izvšnog odbora (2010.-2016.)
 • 2007. - ISPOR HRVATSKA, Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraiživanje ishoda
 • 2008. - EMA, ENCePP, Working Group 1
 • 2008.-2012. - HALMED Povjerenstvo za lijekove
 • 2013. - HALMED Povjerenstvo za lijekove, vanjski suradnik-
 • 1996. - European Forum of Pharmaceutical Association (EuroPharm Forum/WHOEuro), 1996.-
 • 1998. - Sekcija za opću i primjenjenu spektroskopiju HKD-a

Ostalo:

 • Utemeljitelj Centra za primjenjenu farmaciju na FBF-u te Međunarodne konferencije o farmaceutskim znanostima koja se održava svake četvrte godine
 • Članstvo u brojnim znanstvenim i organizacijsim odborima nacionalnih i međunarodnih skupova:
 • Programski odbor Prvog hrvatskog kongresa farmacije, Zagreb, HR, 5. - 7. 06. 1996.;
 • Organizacijski odbor '10th Annual Meeting of EuroPharm Forum', Dubrovnik, HR, 11.- 14. 10. 2001.;
 • Znanstveni odbor Drugog hrvatskog kongresa farmacije, Cavtat, HR, 31. 05. – 3. 06. 2001.;
 • Znanstveni odbor Trećeg hrvatskog kongresa farmacije, Cavtat, HR, 27. – 30. 04. 2005. ;
 • Organizacijski odbor IX. Savjetovanja farmaceuta, Udruženje farmaceuta regije Zagreb, Opatija, HR, 25. - 27. 06. 2006.;
 • European Publicity Committee, PSWC 2007, Pharmaceutical Sciences World Congress, Optimising Drug Therapy – An imperative for world health, Amsterdam, NL, 22. - 5. 04. 2007.;
 • The Planning Team, International Scientific Board and Organizing Committee,
 • EUFEPS/CPhS Conference in Zagreb ‘Networking in Pharmaceutical Sciences, Zagreb, HR, 27. 02. 2009.;
 • International Scientific Board, 3rd BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, TUFTAD & EUFEPS, Antalya, TR, 26. - 28. 10. 2009.;
 • PharmSciFair Organizing Committee i Programme Coordination, 3rd Pharm SciFair 2011 'Pharmaceutical Sciences for the Future of Medicines', Prague, CZ, 13. - 17. 06. 2011,;
 • International Advisory Committee, Helskinki Drug Research 2011 'Tools for ADMET and Pharmaceutical Nanotechnology', Helsinki, FI, 18. - 20. 09. 2011,;
 • International Scientific Advisory Board, EUFEPS/CPhS Zagreb International Conference on Pharmaceutical Sciences, Networkin in Pharmaceutical Sciences, Zagreb, HR, 27. 02. 2009.
 • Scientific Committee, International Conference, Contemporary developments in Pharmacy, Pristhina, KS, 22-23.09.2012.
 • International Scientific Advisory Board, 2nd Zagreb International Conference on Pharmaceutical Sciences, Sharing a vision - Towards better and safe medicines, Zagreb, HR, 25. - 26. 10. 2013.;
 • Scientific Committee, 2nd International Conference, Contemporary developments in Pharmacy, Priizren KS, 19-21.09.2014.

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)