Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić

E-mail: ogornik@pharma.hr
Telefon: 01 6394 449
Adresa: Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

Profil

dr. sc. Olga Gornik zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Biološka kemija, Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom i Analitička biokemija te kolegija Glikobiologija na doktorskom studiju. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je glikobiologija s naglaskom na analitiku glikanskih struktura u raznim fiziološkim i patološkim stanjima.

OBRAZOVANJE

  • 2007. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
  • 2001. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: dipl. ing. medicinske biokemije

RADNO ISKUSTVO

  • 2016-danas: izvanredna profesorica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 2010-2016: docentica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 2001-2010: asistentica-znanstvena novakinja na na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

BORAVCI NA STRANIM INSTITUCIJAMA

  • Ožujak-svibanj 2006. Glikobiološki institut Sveučilišta u Oxfordu, Velika Britanija

PROJEKTI

  • Voditeljica projekata Glikozilacija plazmatskih proteina u razumijevanju dijabetesa tipa 1 (Hrvatska zaklada za znanost, 2015-2018), Fukozilacija proteina u dijagnostici dijabetesa mladih koji se javlja u odrasloj dobi (Europska zaklada za istraživanje dijabetesa, 2013- 2015), Utjecaj statina na glikozilaciju plazmatskih proteina i imunoglobulina G (Sveučilište u Zagrebu, 2015) te Glikozilacija plazmatskih proteina u etiologiji dijabetesa tipa 2 (Sveučilište u Zagrebu, 2013). Suradnica na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Glikobiološki aspekti stanične prilagodbe i komunikacije (2007- 2012.), Biološka uloga glikozilacije i drugih posttranslacijskih modifikacija (2002-2007.) i Glikoproteini, lektini i patobiokemija stresa (2001-2002.).

NAGRADE I PRIZNANJA

  • 2001. rektorova nagrada za najbolji studentski rad
  • 2008. nagrada Hrvatskog društva medicinskih biokemičara za najboljeg znanstvenog novaka za 2007. godinu

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM UDRUGAMA/DRUŠTVIMA

  • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (FEBS) od 1999.


Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)


Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)