Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Petra Turčić

E-mail: pturcic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 752
Adresa: Zavod za farmakologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Petra Turčić

Profil

dr. sc. Petra Turčić zaposlena je kao docentica na Zavodu za farmakologiju. Suradnik je na kolegijima diplomskog studija Farmakologija i Eksperimentalna farmakologija, te voditelj kolegija Farmakoekonomika i Dermatici u ljekarničkoj praksi. Predavač je na poslijediplomskom studiju dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je modeliranje peptidnih motiva, definiranje bioaktivnih motiva i njihovih liganada, te spektroskopsko, in vitro i in vivo potvrđivanje epitop-paratop odnosno ligand-receptor interakcija pojedinih peptida.

Obrazovanje

 • 2011. Medicinski fakultet, Specijalistički poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“
 • 2011. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2005. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo

 • 2015.- : docentica na Zavodu za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011.- 2015.: viša asistentica na Zavodu za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2011.: asistentica na Zavodu za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekti

 • Potpora (2016) Sveučilište u Zagrebu; Elementi u tragovima i oksidacijski stres u pretilosti
 • Potpora (2015) Sveučilište u Zagrebu; Utjecaj genetskih varijanti alfa – kiselog glikoproteina na vezanje nekih lijekova
 • Potpora (2014) Sveučilište u Zagrebu; Glikozilacija transferina kao faktor prijenosa željeza u organizmu
 • Potpora (2013) Sveučilište u Zagrebu;  Interakcije glikoproteina krvi s lijekovima
 • suradnik na četiri projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH:
  • Endokrina i parakrina regulacija renalnih transporta i nefrofarmakologija (2005.-2007., broj projekta: 0006551);
  • Intrarenalni mehanizmi regulacije transporta i nefrofarmakologija (2007.-1.05.2008., broj projekta: 006-0000000-0011);
  • Maligni epidermalni kožni tumori u Hrvatskoj (2009.-2013., broj projekta: 218-0000000-3657);
  • Modeliranje bioaktivnih molekula i ispitivanje njihovih svojstava i učinka (2009.-2013., broj projekta: 098-0982929-2524);

Nagrade i priznanja

 • Best Poster Award na 7. Hrvatskom kongresu farmakologa s međunarodnim sudjelovanjem održanom u Zagrebu 2013.
 • Travel Grant za 15th Budapest Nephrology School, Semmelweis University, Budimpešta, Mađarska, 2008.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • Hrvatskog farmaceutskog društva (2005 - )
 • Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) (2005 - )
 • Hrvatskog društva farmakologa (2007 - )
 • Hrvatskog društva za medicinsku edukaciju (2009 -)
 • Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva (2009 - )
 • ERA-EDTA (European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association) (2008 - )
 • Junior Member of European Academy of Allergy and Immunology (2009 - )
 • Članica je uređivačkog kolegija stručnog magazina za lijekove i medicinske proizvode – Pharmabiz (2012 -)

Ostalo

 • 4. travnja 2006. položila stručni ispit
 • 2009. - poslijediplomski tečaj I. kategorije „Umijeće medicinske edukacije“
 • 2009. - ljetna škola nefrologije u Budimpešti na Sveučilištu Semmelweis
 • 2013. - „Znanost o laboratorijskim životinjama“, međunarodno priznata potvrdu o osposobljenosti FELASA kategorija C certifikat.
 • Autorica je E-tečaja „Kontracepcija“ organiziranog u suradnji HLJK i Bayer d.o.o., namijenjenog poslijediplomskoj edukaciji magistara farmacije.

Povjerenstva

 • 2016. – Predsjednica Povjerenstva za promicanje stručne suradnje s gospodarstvom Farmaceutsko biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 • 2016. – članica Nastavnog povjerenstva Farmaceutsko biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 • 2016. – članica proširenog saziva Povjerenstva za sigurnost lijekova, HALMED-a
 • 2015. – 2016. Predsjednica Upravnog vijeća HALMED-a
 • 2012. - Sutkinja Stegovnog suda I. stupnja pri HLJK
 • 2012. – 2016. Povjerenstvo za E-učenje Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011. - član Povjerenstva za stručno usavršavanje i provjeru stručnosti magistara farmacije HLJK

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)