Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić

E-mail: rjurisic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 450

prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić

Profil

Dr. sc. Renata Jurišić Grubešić zaposlena je kao redovita profesorica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova. Sudjeluje u izvođenju nastave iz Analitike lijekova, a nositeljica je izbornog predmeta Osiguranje kvalitete i registracija lijekova. Također sudjeluje u izvođenju nastave u okviru Centra za primijenjenu farmaciju kroz predmete: Uvod u farmaciju, Farmaceutska informatika, Stručna praksa 1 i 2 te Stručno osposobljavanje za ljekarnike. Znanstvenu djelatnost prvenstveno usmjerava u područje analitike prirodnih ljekovitih tvari, s naglaskom na analitici polifenola.

Obrazovanje:

 • 2003. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1998. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij „Farmaceutske znanosti“, akademski stupanj: magistar znanosti u znanstvenom području biomedicine i zdravstva
 • 1994. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • od siječnja 2017: redovita profesorica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011.-2016: izvanredna profesorica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006.-2011.: docentica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003.-2006.: viša asistentica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999.-2003.: asistentica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.- 1999.: znanstvena novakinja na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekti:

 • Suradnica na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost: TEUCLIC [Taxonomy, ecology and utilization of carob tree (Ceratonia siliqua L.) and bay laurel (Laurus nobilis L.) in Croatia] (projekt IP-11-2013; trajanje: 2014.-2018.) te na projektu Sveučilišta u Zagrebu: Inhibicija virulencije gljivičnih vrsta iz roda Candida (projekt BM1.5).
 • Od 1995. do 2013. sudjelovala kao aktivni istraživač na pet projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (MZOS).

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Članica Udruge za promicanje multimedijske nastave (UMNA)
 • Članica Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
 • Članica Hrvatskog društva za teorijsku i matematičku biologiju (HDTMB)

Ostalo:

 • Voditeljica Centra za primijenjenu farmaciju FBF-a

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)