Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Roberta Petlevski

E-mail: rpetlevski@pharma.hr
Telefon: 01 6394 785
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Roberta Petlevski

Profil

dr. sc. Roberta Petlevski zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave diplomskog studija Medicinske biokemije iz kolegija Opća klinička biokemija (voditeljica) i diplomskog studija Farmacije iz kolegija Klinička biokemija s hematologijom (voditeljica) te kolegijima Klinička biokemija organa i organskih sustava 2, Uzgoj stanica i staničnih linija i Uvod u studij medicinske biokemije. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Medicinske biokemije i laboratorijske medicine je voditeljica kolegija Klinička enzimologija. Područje njezina znanstveno-istraživačkog rada je ispitivanje biokemijskih promjena u eksperimentalnom modelu šećerne bolesti te u određivanju mehanizama hiperglikemijom izazvanog oksidativnog stresa na stanicama hepatocita te u djelovanju ljekovitih biljnih vrsta i njihovih aktivnih sastavnica na istom eksperimentalnom modelu.

Obrazovanje:

 • 2000. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana medicinska biokemija.
 • 1991.-1994. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij: magistar znanosti u području medicinske biokemije
 • 1990. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: dipl. ing. medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 2010.-danas: izvanredna profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003.-2010.: docentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.- 2003.: viša asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.-2000.: asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990.-1994.: znanstveni pripravnik u Kliničkom bolničkom centru, Zagreb

Boravci na stranim institucijama:

 • Veljača 2003.: Zavod za Farmakognoziju, Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu, Austrija
 • Rujan 1996.: Institut za Medicinsku biokemiju i molekularnu biologiju, Sveučilišta Karl-Franzens u  Grazu, Austrija
 • Rujan 1994.: Institut za Medicinsku biokemiju i molekularnu biologiju, Sveučilišta Karl-Franzens u     Grazu, Austrija

Projekti:

 • Suradnik na 2 projekta Sveučilišta u Zagrebu: Sekundarni metaboliti nekih biljnih vrsta Hrvatske i njihovi biološki učinci (2014., broj projekta: BM2.2), Fitokemijska, biološko-farmakološka i molekularna istraživanja vrsta roda Globularia (2013.-2014., broj projekta: Z1127)
 • Voditelj projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Antioksidativni i prooksidativni učinak ljekovitih biljnih vrsta na hepatocite (2007.-2012., broj projekta: 006-0061246-1251)
 • Suradnik na 2 projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH:. Mehanizam stanične obrane u kroničnim bolestima (2002.-2006., broj projekta: 0006631), Biokemijski pokazatelji staničnog oštećenja (1996.-2001., broj projekta: 00631)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član European Associaton for the Study of Diabetes (od 2013. )
 • Član Hrvatskog društva  za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (1995.-2013.)

Ostalo:

 • Seminar u okviru projekta: „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“ u ak. god. 2005/2006 (u organizaciji Foruma za slobodu odgoja, Zagreb, Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović)
 • Tečaj trajnog usavršavanja: „New trends in diagnosis, monitoring and management of metabolic syndrome“, 2006. u organizaciji Inter University Centre of Post-graduate Studies Dubrovnik

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)