Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević

E-mail: svladimir@pharma.hr
Telefon: 01 6394 791
Adresa: Zavod za farmakognoziju
Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević

Profil

dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević redovita je profesorica i predstojnica Zavoda za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija farmacije: Farmakognozija 1, Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata (voditeljica), Uvod u farmaciju i Ljekarnička skrb (suvoditeljica).  Voditeljica je također dva kolegija na poslijediplomskim specijalističkim studijima Prirodni produkti u otkrivanju i razvoju lijekova i Eterična ulja u farmaciji: kakvoća, učinkovitost i sigurnost primjene. Područje njenog znanstvenog interesa je izolacija, karakterizacija i biološki učinci prirodnih tvari koje bi mogle naći primjenu u terapiji ili u otkrivanju novih lijekova.

OBRAZOVANJE

 • 1998. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktorat znanosti u području biomedicine (polje farmacija), akademski stupanj: doktor biomedicinskih znanosti  
 • 1993. Sveučilište u Zagrebu, Poslijediplomski studij prirodnih znanosti u području kemije (analitička kemija), akademski stupanj: magistar prirodnih znanosti
 • 1987. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

RADNO ISKUSTVO

 • 2012.-danas. Redovita profesorica na Zavodu za Farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2012. Izvanredna profesorica na Zavodu za Farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002.-2008. Docentica na Zavodu za Farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999.-2002. Viša asistentica na Zavodu za Farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992.-1999. Asistentica na Zavodu za Farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989.-1992. Mladi istraživač na znanstvenom projektu u okviru Zavoda za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 1987-1989. Magistra farmacije-pripravnica u Ljekarni Zagreb

BORAVCI NA STRANIM INSTITUCIJAMA

 • 2012.-2014. višekratni kraći boravci na Institutu za farmaceutske znanosti  Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Austrija)
 • 2005.-2006. i 2009.-2010. višekratni kraći boravci na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska)

PROJEKTI

Voditeljica projekata:

 • 2014. Istraživanje biomedicinskog potencijala sekundarnih biljnih metabolita; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH i Sveučilište u Zagrebu
 • 2013. Bioločki učinci i fitokemijska karakterizacija ljekovitog bilja s primjenom u tradicionalnoj medicini; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH i Sveučilište u Zagrebu
 • 2012.-2013. Investigations of herbal medicinal products and pure natural compounds for prevention and treatment of aging diseases; bilateralni hrvatsko-austrijski projekt; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH i Austrian Federal Ministry of Science and Research
 • 2007.-2013. Bioaktivne prirodne tvari: izolacija, karakterizacija i biološki učinci; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Suradnca na projektima:

 • 2013.-2017. FP7 projekt RegPot INTEGRA-Life Integrating research in molecular life sciences at the University of Zagreb
 • 2009.-2010. Endothelin axis and antioxidants in malignant tumors; bilateralni hrvatsko-mađarski projekt; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH i Hungarian Academy of Sciences
 • 2007.-2013. Endotelinski sustav i antioksidansi u zloćudnim tumorima; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
 • 2005.-2006. Effects of antioxidants in ochratoxin A-induced toxicity; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH i Hungarian Academy of Sciences
 • 2002.-2004. Istraživanje biološki aktivnih tvari i bioloških učinaka ljekovitog bilja; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
 • 1997.-2001. Istraživanje ljekovitog bilja Hrvatske; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
 • 1993.-1996. Istraživanje biološki aktivnih tvari ljekovitog bilja Hrvatske; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
 • 1989.-1993. Istraživanje aktivnih tvari u ljekovitom bilju Hrvatske; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

NAGRADE I PRIZNANJA

 • 2005. Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva u znak priznanja za istaknutu aktivnost u farmaceutskoj struci
 • 2008. Nagrada za najbolje ocijenjenog nastavnika u akademskoj godini 2007./2008. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko farmaceutsko društvo
 • Society for Medicinal Plant and Natural Product Research
 • European Society of Oncology Pharmacy

Ostalo:

 • 20014.-2016. Prodekanica za znanost Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2009.-2014. Voditeljica Centra za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2002.-2014. Predsjednica Sekcije za fitofarmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)