Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta

E-mail: ssupraha@pharma.hr
Telefon: 01 4812 158
Adresa: Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta

Profil

Doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta zaposlena je kao docent i viši znanstveni suradnik na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija integriranog studija Biološka kemija, Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom, Analitička biokemija, Fizikalna biokemija, Suvremene biokemijske tehnike (nositelj kolegija) i Dijagnostika i terapija virusnih infekcija (nositelj kolegija). Suvoditeljica je specijalističkog poslijediplomskog studija  ̎Molekularna dijagnostika“ i suradnica je na kolegiju  ̎Načela molekularne dijagnostike ̎.Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je je glikobiologija s naglaskom na istraživanje učestalosti mutacija i polimorfizama u genima vezanim uz urođene poremećaje glikozilacije. Bavila se istraživanjima ekspresija miRNA u induciranoj apoptozi tumorskih stanica. Trenutno se bavi istraživanjima biološkim značajkama cirkulirajućih nukleinskih kiselina i analizom glikoproteina različitih bioloških uzoraka.

Obrazovanje

 • 2007. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2003. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1994. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: dipl. inž. med. biokemije farmacije

Radno iskustvo

 • 2013. – danas: docentica i viši znanstveni suradnik na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 • 2012. - danas: docentica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 • 2007. - 2012.: viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 • 2000. - 2007.: znanstvena novakinja na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997. - 1999: mlađa asistentica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. - 1997.: volontirala na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. - položen stručni staž
 • 1995. – 1996. Stručni staž u Domu zdravlja "Novi Zagreb"

Boravci na stranim institucijama

 • listopad 2014. Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Ljubljani

Projekti

Suradnik na projektima

 • Glikoproteini, lektini i patobiokemija stresa" (1997. – 2001., broj projekta MZT RH #006320)
 • Glycosylation and human lectins in rheumatois diseases", (2001. – 2005., broj projekta: FIRCA-NIH Grant R03 TW01477)
 • Biološka uloga glikozilacije i drugih posttranslacijskih modifikacija (2002. - 2007., broj projekta MZT RH #000661)
 • Glikobiološki aspekti stanične prilagodbe i komunikacije (2007. – 2014., broj projekta: MZOŠ 006-0061194-1218)
 • Ekspresija miRNA u induciranoj apoptozi tumorskih stanica (2013.-2014., Sveučilište u Zagrebu)
 • Ekspresijski profili miRNA u apoptozi induciranoj inhibicijom Hsp90 (2014.-2015., Sveučilište u Zagrebu)
 • Integra-Life FP7 RegPot – projekt za povećanje kapaciteta (2013. – 2016.)
 • Bilateralni projekt  ARRS BI-HR/14-15-03L (SLO-HR) (2014. - 2015.)
 • Ispitivanje potencijalnih biomarkera za fibromialgiju: topljive adhezijske molekule i cirkulirajuće nukleinske kiseline (2015. - 2016., Sveučilište u Zagrebu)                                                                                      

Voditeljica projekta

 • Biološke značajke cfsDNA i glikanskih profila sjemene tekućine (2016.-2017.)
 • Član Hrvatske komore medicinskih biokemičara (1995.-danas)
 • Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:
 • Član Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (1997. – danas)

Ostalo

 • Koordinatorica podrške studentima FBF (2011-2016)
 • član Povjerenstva za osiguravanje kvalitete (2011-2013)
 • član Povjerenstva za opća i kadrovska pitanja FBF-a (2012-2014)
 • Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete FBF-a (2013 - 2016)
 • Suvoditeljica specijalističkog studija „Molekularna dijagnostika“
 • Voditeljica izvanrednih kolegija "Suvremene biokemijske tehnike" i "Dijagnostika i terapija virusnih infekcija"

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)