Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Tin Weitner

E-mail: tweitner@pharma.hr
Telefon: 01 6394 452
Adresa: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Tin Weitner

Profil

dr. sc. Tin Weitner zaposlen je kao viši asistent-znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom i Metaloproteini – struktura i mehanizam, kao i kolegija doktorskog studija Metaloproteini – interakcije s lijekovima. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je fizikalna odnosno bioanorganska kemija, posebice mehanizam kompleksacije kovinskih iona s biološki značajnim ligandima te fizikalno-kemijska svojstva bioanorganskih ksenobiotika.

Obrazovanje:

 • 2010. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva, polje farmacija
 • 2001. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 2010. – danas: viši asistent – znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004. – 2010.: asistent – znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. – 2004.: asistent na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 2014. Institute of Chemistry, School of Science and Technology, Sveučilište u Debrecenu, Mađarska (4 mjeseca)
 • 2013. Institute of Chemistry, School of Science and Technology, Sveučilište u Debrecenu, Mađarska (3 mjeseca)
 • 2011. – 2012. Duke University Medical Center, Durham, NC, SAD (16 mjeseci)
 • 2011. Institute of Chemistry, School of Science and Technology, Sveučilište u Debrecenu, Mađarska (4 mjeseca)

Projekti:

 • 2013. – 2014. suradnik na znanstvenom projektu „Basic Chemical and Biological Research for Elimination of Environmentally Hazardous Chemicals“, Sveučilište u Debrecenu, Mađarska
 • 2011. suradnik na znanstvenom projektu „Research in Chemistry and Biotechnology for Elimination of Halogenated Hydrocarbon Pollutants of Aquifers and Ground “, Sveučilište u Debrecenu, Mađarska
 • 2009. – 2010. suradnik na znanstvenom projektu „Binding of Macrolids to VCP“, Glaxo-Smith-Kline, Zagreb
 • 2008. – 2009. suradnik na znanstvenom projektu „Binding of Macrolide Drugs to Protein Targets“, Glaxo-Smith-Kline, Zagreb
 • 2007. – 2012. znanstveni novak na projektu „Gastrin as a Cofactor of Dietary Iron Uptake“, MZOŠ
 • 2004. – 2007. znanstveni novak na projektu „Kinetika i mehanizam reakcija hidroksamskih kiselina“, MZOŠ

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)