Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada Andrea Brajković, mag. pharm.

14.4.2023.

Obrana doktorskog rada

Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a prema zaključku Fakultetskog vijeća na sjednici od 3. travnja 2023. godine, Andrea Brajković, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena kao asistent u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, branit će svoj doktorski rad pod naslovom:

 

 

„The impact of comprehensive medication management services on clinical outcomes in patients with cardiovascular diseases at primary care level (Utjecaj usluge upravljanja farmakoterapijom na kliničke ishode u pacijenata s kardiovaskularnim bolestima na razini primarne zdravstvene zaštite)“

 

u petak, 21. travnja 2023. godine, u 15 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1,  pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

 

  1. izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. nasl. izv. prof. dr. sc. Srećko Marušić

KB Dubrava