Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada Robert Kerep, mag. chem.

28.7.2023.

Obrana doktorskog rada

Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a prema zaključku Fakultetskog vijeća na sjednici od 12. srpnja 2023. godine, Robert Kerep, mag. chem., student poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, branit će svoj doktorski rad pod naslovom:

 

,,Utjecaj stupnja sijalinizacije ljudskoga alfa-1 kiseloga glikoproteina na interakciju s diltiazemom, imatinibom, klindamicinom i lidokainom“

 

u utorak, 5. rujna 2023. godine, u 14.00 sati u Biocentru, Borongajska cesta 83 H,  pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

 

  1. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Sveučilište u Rijeci

Prirodoslovno-matematički fakultet