Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada Valentina Borko, mag. chem.

5.2.2024.

Obrana doktorskog rada

Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a prema zaključku Fakultetskog vijeća na sjednici od 20. prosinca 2023. godine, Valentina Borko, mag. chem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, branit će svoj doktorski rad pod naslovom:

 

 

„Kalorimetrijsko određivanje utjecaja sinergijskog aniona i sijalinizacije na termodinamiku vezanja željeza na ljudski serumski transferin“

 

u petak, 16. veljače 2024. godine, u 13 sati u Biocentru, Borongajska cesta 83H,  pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

 

1. doc. dr. sc. Toma Keser

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

2. prof. dr. sc. Mario Gabričević

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

3. prof. dr. sc. Branimir Bertoša

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

 

 

 

D e k a n i c a :

 

 

 

prof. dr. sc. Jasmina Lovrić