Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrazac - Potvrda nadležnog školskog liječnika za upis u 1. god. farmacije/medicinske biokemije

10.6.2020.

Poštovani budući studenti,

ovdje možete pronaći obrazac (pdf) koji popunjava liječnik školske medicine, a koji donosite na upise koji će se održati nakon konačne objave rezultata državne mature.

Detaljnja obavijest o upisima uslijedit će naknadno.

Studentska poslovnica