Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada

16.11.2023.

Na temelju članka 31. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na 2. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2023./2024., održanoj 15. studenoga 2023. godine, usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Pravilnik je objavljen 16. studenoga 2023. godine na mrežnim stranicama Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada