Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta, a koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio na 3. redovitoj sjednici održanoj 13. prosinca 2022.

21.12.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 1. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2022./2023., održanoj 19. listopada 2022. godine, usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta, a koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio na 3. redovitoj sjednici održanoj 13. prosinca 2022.  pa  je isti 21. prosinca 2022. godine objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.