Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Statut Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

14.9.2023.

Na temelju članka 109. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na redovitoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2023. godine usvojilo je tekst novog Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te je dana 14. rujna 2023. godine objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnoj stranici Fakulteta, kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu. Senat Sveučilišta u Zagrebu izdao je suglasnost na Statut Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 12. rujna 2023. godine.

Statut Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Suglasnost Senata na Statut FBF