Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

UPUTE ZA PRIJAVU UZNEMIRAVANJA, SPOLNOG UZNEMIRAVANJA I DRUGIH OBLIKA NEŽELJENOG PONAŠANJA 

 

 

UPUTE ZA ZAPOSLENIKE/ICE

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA

 

                                                                           

 

Zagreb, lipanj 2021.

 

Nedavno je pažnju javnosti u Hrvatskoj privukao povećani broj prijava spolnog uznemiravanja u visokom obrazovanju. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: FBF) protivi se bilo kakvom ponašanju ili praksi koja je u sukobu sa slobodama zaposlenika/ica. Kako bi se zaštitila sloboda i sigurnost zaposlenika/ica u području seksualnih prava, FBF želi dodatno naglasiti važnost etičkih standarda u postupanju prema svojim zaposlenicima/icama i osigurati pouzdanu proceduru prijavljivanja uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i svakoga drugog oblika neželjenog ponašanja od strane drugih zaposlenika/ica ili studenata/ica FBF-a.

Iako učestali, različiti oblici uznemiravanja i spolnog uznemiravanja često se ne procesuiraju zbog neprijavljivanja istog. Neki razlozi zašto žrtve ne prijavljuju počinitelje ovih djela leže u njihovom uvjerenju da su na neki način i same doprinijele njegovoj pojavi, zbog doživljaja nejednake raspodjele moći u odnosu na počinitelja, te zbog osjećaja srama, straha od posljedica ili stigmatizacije od strane okoline. Počinitelje/ice nasilja važno je procesuirati kako oni ne bi bili u mogućnosti ponoviti ovakva ponašanja, kako bi se poslala jasna poruka o sankciji za sve potencijalne buduće počinitelje/ice ovih oblika nasilja, te kako bi žrtva stekla zaključenje te situacije, dobila potrebnu psihološku podršku i alate za suočavanje s budućnošću.

Na FBF-u osnovano je Povjerenstvo za zaprimanje pritužbi u slučajevima zlostavljanja, kršenja načela ravnopravnosti spolova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja (dalje u tekstu: Povjerenstvo za pritužbe) te je uspostavljena zasebna e-mail adresa i online obrazac putem kojih se zaprimaju prijave zaposlenika/ica FBF-a vezane za uznemiravanje i spolno uznemiravanje, neprikladno i neželjeno ponašanje, zlostavljanje, kršenje načela ravnopravnosti spolova i druge povezane oblike diskriminacije koje su zaposlenici/ice doživjeli tijekom izvršavanja radnih zadataka na FBF-u.

Ukoliko ste doživjeli neki oblik neprimjerenog ponašanja od strane drugih zaposlenika/ica ili studenata/ica FBF-a, prijavu možete podnijeti putem e-mail adrese: sigurnosni.kanal@pharma.hr ili putem online obrasca: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=udsif5UJNUWNi8MgKqjIalooOijzs59Nuq74FK40kWVUQjRZOTJBT0NFSUk5U083TlQ5Q0UxM0dLMy4u.

Molimo vas da u e-mailu/obrascu za prijavu navedete sljedeće:

- ime i prezime i službu u kojoj ste zaposleni (zavod, centar ili dekanat) (identifikacija služi kako bi FBF mogao sa sigurnošću utvrditi da se radi o zaposleniku/ici FBF-a);

- želju da se prijava tretira kao anonimna ili suglasnost da prijava bude povezana s vašim imenom i prezimenom;

- opis situacije/događaja koji prepoznajete kao neprikladan/neprimjeren i koji želite prijaviti, uz navođenje barem okvirnog vremena i lokacije odvijanja situacije o kojoj je riječ;

- ukoliko ga posjedujete, prijavi možete priložiti i neki materijal kojim potkrepljujete opisani događaj (e-mail prijepisku, fotografiju ili sl.).

Ukoliko u e-mailu/obrascu prijave navedete želju da vaša podnesena prijava ostane anonimna, Povjerenstvo za pritužbe poštovat će vaš stav i vaši podaci ostat će u potpunosti zaštićeni, tj. bit će poznati samo članicama Povjerenstva za pritužbe koje ih neće proslijediti dalje uz vašu prijavu. Iznimku od ovog predstavlja slučaj ako je u prijavi vidljiva sumnja na počinjenje kaznenog djela protiv spolnih sloboda (spolno uznemiravanje nadređenih prema podređenima, bludne radnje, pokušaj silovanja ili silovanje), što je Povjerenstvo za pritužbe obvezno proslijediti nadležnom tijelu (DORH-u). 

Ukoliko u e-mailu/obrascu prijave date suglasnost da vaša prijava bude popraćena imenom i prezimenom, Predsjednica Povjerenstva za Pritužbe proslijedit će vašu prijavu nadležnim tijelima (Povjereniku za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika, Etičkom povjerenstvu FBF-a i Dekanu/ici), sukladno važećim propisima RH i internim propisima FBF-a. S obzirom da su slučajevi uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i drugih neželjenih oblika ponašanja iznimno osjetljivi i zahtijevaju posebnu pažnju oko povjerljivosti, diseminacija informacija vezanih za vašu prijavu bit će ograničena u okviru nužnih radnji kako bi se zaštitio vaš identitet i dobrobit što je više moguće.

Poželjno je e-mail ili online obrazac prijave poslati što je prije moguće nakon doživljenog uznemiravanja, spolnog uznemiravanja ili drugog oblika neželjenog ponašanja.

Ovim putem također ističemo da ishod samog postupka prijavljivanja ujedno ovisi i o kvaliteti dostavljenih dokaza i okolnostima svakog pojedinog slučaja.

Osim podnošenja prijave, preporučljivo je razmisliti o traženju stručne psihološke podrške u suočavanju s proživljenim iskustvom. Tijekom psihološkog savjetovanja/psihoterapije možete dobiti priliku izventilirati svoje osjećaje vezane za proživljeni događaj, dobiti podršku i steći alate koje možete koristiti u nošenju s ovom situacijom. Što ranije pristupite odgovarajućem tretmanu i poradite na poteškoćama koje se mogu pojaviti nakon ovakvih događaja, to će ranije nastupiti unapređenje vaše dobrobiti i sveukupne kvalitete vašeg života.

Za sva dodatna pitanja, budite slobodni obratiti se Povjerenstvu za pritužbe putem naznačene e-mail adrese.