Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Anketa za procjenu nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu

Od akademske godine 2011./2012. na Sveučilištu u Zagrebu vrednovanje nastave provodi se prema trogodišnjem Revidiranom cikličkom planu anketiranja. Odlukom Senata od 18. listopada 2011. svaka je sastavnica obvezna jedanput u tri godine provesti vrjednovanje nastave metodom papir-olovka. Anketiranje se provodi pomoću Anketnog lista za procjenu nastavnika (V4) i pripadajućeg Kontrolnog lista. S obzirom da na Sveučilištu u Zagrebu studira sve veći broj stranih studenata, od ak. g. 2012./2013. sastavnicama je na raspolaganju inačica Ankete na engleskom jeziku.

U oba semestra anketa se provodi tijekom posljednja dva do tri tjedna semestra, a za kolegije koji se izvode turnusno tijekom posljednjeg tjedna izvođenja nastave na kolegiju. Pravila i upute vezane za provođenje Ankete mogu se pronaći na stranicama Sveučilišta.

Ove akademske godine, 2016.-2017., Farmaceutsko-biokemijski fakultet je prema Revidiranom cikličkom planu Sveučilišta u Zagrebu na redu za provođenje Ankete za procjenu nastavnika metodom papir-olovka. Anketa će biti provedena u zimskom i ljetnom semestru te će pozivaju svi studenti na sudjelovanje u anketi.