Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dodatne metode vrednovanja na sastavnicama

Osim Ankete za procjenu nastavnika i anketa za vrjednovanje studija u cjelini, nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu pružena je mogućnost dobivanja povratne informacije uz pomoć dodatnih metoda vrjednovanja.

Samovrednovanje nastavnog rada te vrednovanje nastavnog rada u cjelini metode su uz pomoć kojih nastavnici dobivaju informacije iz sasvim druge perspektive. Sukladno tome, podaci prikupljeni takvim metodama mogu ukazati na aspekte rada u nastavi koji nisu obuhvaćeni anketama koje ispunjavaju studenti. Uzimajući u obzir i navedene metode vrednovanja, nastavnik dobiva cjelovitu sliku o svojem radu što može biti od presuden važnosti za studente.

Kako bi se potaknulo nastavnike i sastavnice na korištenje ovih metoda, Odbor za upravljanje kvalitetom izradio je Preporuke o poticanju korištenja dodatnih metoda vrjednovanja na sastavnicama. Dodatne informacije i upute o korištenju mogu se pronaći u Priručniku za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu te u Uredu za upravljanje kvalitetom.

Upute za provedbu samoprocjene rada nastavnika sa studentima, kao i Primjer obrasca za samovrjednovanje nastavnoga rada nalaze se u Prilogu 7. Samovrjednovanje nastavnoga rada Priručnika za osiguravanje kvalitete Sveučilišta.

Upute za procjenu nastavnoga rada od strane kolega nastavnika, kao i Primjer obrasca za vrjednovanje nastavnoga rada od strane kolega nastavnika nalaze se u Prilogu 6. Vrjednovanje nastavnoga rada od strane kolega nastavnika Priručnika za osiguravanje kvalitete Sveučilišta.