Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pozivi

13.7.2020.

Upisi u ak. god. 2020./2021. > Upis u prvu godinu studija - ljetni upisni rok

Upisi u ak. god. 2020./2021. Upis u prvu godinu studija - ljetni upisni rok   Upisi u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacija i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicinska biokemija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilište u Zagrebu provodit će se od 22. do 27. srpnja 2020. godine u Studentskoj poslovnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1, Zagreb.   Za upis je potrebno donijeti sljedeću dokumentaciju: 1)  svjedodžbu o državnoj maturi (za obavezne i izborne predmete) – obavezno donijeti naknadno ako se datum upisa preklapa s podjelom;  sve svjedodžbe iz srednje škole; ako je srednja škola završena u inozemstvu pristupnik/ica prilaže i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH o istovrijednosti stranih svjedodžbi 2)  domovnicu ili presliku domovnice (moguće je dostaviti i iz sustava e-Građani) - strani državljani i državljani EU prilažu presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika 3)  original rodnog lista (moguće je dostaviti i iz sustava e-Građani) 4)  dvije fotografije u boji, veličina 4x6 cm 5) potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti za studij farmacije/medicinske biokemije od liječnika – skinuti obrazac s naše web stranice: http://www.pharma.unizg.hr/files/file/dokumenti/2020/Obrazac_FBF_Potvrda_nadle%C5%BEnog_%C5%A1kolskog_lije%C4%8Dnika_za_upis_na_studij_FBF.pdf ili http://www.pharma.unizg.hr/hr/oglasna-ploca/obrazac---potvrda-nadleznog-skolskog-lijecnika-za-upis-u-1-god-farmacije_medicinske,5459.html - studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj predaju potvrdu školskog liječnika - studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilažu potvrdu Službe za školsku i adolescentnu medicinu, Odjel za zaštitu zdravlja studenata, Laginjina 16, Zagreb (najaviti se na tel. 01/4843-818, neparne datume ujutro, parne popodne; cijena pregleda je 145,00 kn; zbog godišnjih odmora pregled je moguć do 23.7.2020.) 6)  potvrdu o upisnini u iznosu od 450,00 kn uplaćenoj Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (upisninu čine troškovi indeksa i upisnih obrazaca, osiguranja studenta, tiskanja studentske iskaznice, štete nastale u laboratorijima za vrijeme studentskih vježbi, tiskanja svih vrsta studentskih potvrda i dr.) Upisnina se uplaćuje na IBAN HR 1923600001101344042 (pod poziv na broj pisati svoj OIB, model 00) 7)  potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice   Studenti koji su iskoristili pravo na besplatnu godinu/godine na nekom drugom fakultetu, plaćaju pri upisu punu participaciju školarine za akademsku godinu 2020./2021. u iznosu od 9.600,00 kuna na IBAN HR 1923600001101344042 (pod poziv na broj pisati svoj OIB, model 00; moguće je zajedno uplatiti upisninu i školarinu od 450,00 kn). Ovi studenti moraju priložiti i potvrdu fakulteta o trajanju studija (ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo kad je bio upis u prvu godinu studija).   Pristupnici su dužni osobno doći na upis. U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Indeks i upisnu dokumentaciju studenti osobno preuzimaju na dan upisa po objavljenom rasporedu.   Raspored za upis: 22.7.2020. 8,00 sati: 1 – 7 mjesto na rang listi, studij Farmacije 9,00 sati: 8 – 14 mjesto na rang listi, studij Farmacije 10,00 sati: 15 – 21 mjesto na rang listi, studij Farmacije 11,00 sati: 22 – 28 mjesto na rang listi, studij Farmacije (12,00 – 13,00 PAUZA) 13,00 sati: 29 – 35 mjesto na rang listi, studij Farmacije 14,00 sati: 36 – 42 mjesto na rang listi, studij Farmacije 15,00 sati: 43 – 49 mjesto na rang listi, studij Farmacije   23.7.2020. 8,00 sati: 50 – 57 mjesto na rang listi, studij Farmacije 9,00 sati: 58 – 64 mjesto na rang listi, studij Farmacije 10,00 sati: 65 – 71 mjesto na rang listi, studij Farmacije 11,00 sati: 72 – 78 mjesto na rang listi, studij Farmacije (12,00 – 13,00 PAUZA) 13,00 sati: 79 – 85 mjesto na rang listi, studij Farmacije 14,00 sati: 86 – 92 mjesto na rang listi, studij Farmacije 15,00 sati: 93 – 99 mjesto na rang listi, studij Farmacije   24.7.2020. 8,00 sati: 100 – 107 mjesto na rang listi, studij Farmacije 9,00 sati: 108 – 114 mjesto na rang listi, studij Farmacije 10,00 sati: 115 – 121 mjesto na rang listi, studij Farmacije 11,00 sati: 122 – 128 mjesto na rang listi, studij Farmacije (12,00 – 13,00 PAUZA) 13,00 sati: 129 – 135 mjesto na rang listi, studij Farmacije 14,00 sati: 1 – 7 mjesto na rang listi, studij Medicinske biokemije 15,00 sati: 8 – 14 mjesto na rang listi, studij Medicinske biokemije   27.7.2020. 8,00 sati: 15 – 21 mjesto na rang listi, studij Medicinske biokemije 9,00 sati: 22 – 28 mjesto na rang listi, studij Medicinske biokemije 10,00 sati: 29 – 32 mjesto na rang listi, studij Medicinske biokemije 11,00 sati: kandidati s pravom prednosti i strani državljani (foreigin citizen)   Upute vezane uz sprječavanje širenja pandemije uzrokovane virusom COVID-19   Mole se studenti da dolaze (ulaze u fakultet) isključivo sami (bez roditelja i pratnje). Iznimku čini roditelj koji imaju punomoć za cijeli upisni postupak ovjerenu od strane javnog bilježnika, odnosno koji će doći upisati studenta jer je on spriječen. U Studentsku poslovnicu istovremeno ulaze najviše 2 studenta. Studenti su obavezni nositi zaštitne maske te prilikom ulaska u prostorije Fakulteta dezinficirati ruke. Studenti su obavezni pridržavati se propisanog razmaka od 1,5 metra. Studenti su obavezni donijeti pribor za pisanje te prije dolaska izmjeriti tjelesnu temperaturu. U slučaju povišene temperature trebaju se javiti telefonski ili putem e-pošte (stud-poslovnica@pharma.hr) u Studentsku poslovnicu gdje će dobiti daljnje upute. Studenti se mole da fizički kontakt svedu na najmanju moguću mjeru te na upise dolaze u zakazano vrijeme, a nakon obavljenog upisa da se ne zadržavaju u prostorijama Fakulteta.   VAŽNO! U slučaju eventualnog pogoršanja COVID-19 epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, upute za upis na Fakultet podložne su promjenama. Studenti su dužni pratiti mrežne stranice gdje će pravovremeno biti objavljene sve eventualne promjene i dodatne informacije.

3.3.2020.

POZIV NA TESTIRANJE - položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za financije i računovodstvo

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu daje sljedeću obavijest: Prethodna provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br 15/2020) za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se 9. ožujka 2020. godine. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu. Testiranje će obuhvaćati znanje pojmova i načela iz područja računovodstva i revizije.                                              Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju