Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Misija AMA-FBF

Svrha osnivanja AMA-FBF je povezivanje bivših studenata - farmaceuta i medicinskih biokemičara, te nastavnika, suradnika i svih prijatelja FBF-a sa ciljem zajedničkog njegovanja struke, unapređenja i moderniziranja nastave, odnosno razvoja fakulteta. Od članova AMA-FBF se u tom smislu očekuje dobrovoljni rad u stručnom ili organizacijskom obliku, te u aktivnostima povezivanja fakulteta s tvrtkama koje su sposobne i spremne poduprijeti rad AMA-FB, ne samo stručnim i organizacijskim doprinosom, već i materijalnim sredstvima.