Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Etika

Etičko povjerenstvo Farmaceutsko-biokemijskog osniva se radi razvoja i primjene etičkih standarda prema odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo je samostalno i neovisno tijelo koje u svojem radu surađuje s tijelima državne uprave, drugim etičkim povjerenstvima, ustanovama i pravnim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 ETIČKO POVJERENSTVO

  1. izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček, predsjednica

(zamjena: prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo)

  1. prof. dr. sc. Lada Rumora

(zamjena: izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković)

  1. izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo

(zamjena: doc. dr. sc. Lovorka Vujić)

  1. prof. dr. sc. Monika Barbarić

(zamjena: doc. dr. sc. Davor Šakić)

  1. Nika Ćavar, studentica

(zamjena: Korina Seretin, student)