Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Ustrojstvo

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij:

 

Nikola Bišćan, predsjednik, 5. godina farmacije

Bruna Burić, zamjenica predsjednika, 4. godina farmacije

Dario Paler, tajnik, 4. godina Farmacije

Sonja Kešerac, stud. pravobraniteljica, 4. godina farmacije

Leonard Lončar, 4. godina farmacije

Andro Brzović, 4. godina medicinske biokemije

Korina Seretin, 4. godina medicinske biokemije

Nika Ćavar, 4. godina medicinske biokemije

Karla Grudenić, 3. godina farmacije

Ilija Žuljević, 3. godina farmacije

Ivan Škojo, 3. godina farmacije

Dora Turkalj, 3. godina farmacije

Vedran Knežević, 3. godina farmacije  

Neno Radić, 3. godina medicinske biokemije

 

Poslijediplomski studiji:

 

Zvonimir Mlinarić, mag. pharm.

Dora Belec, mag. pharm.

Lu Turković, mag. pharm.

Marija Fabijanec, mag. med. biochem.

Nikolina Golub, mag. ing. preh. inž.