Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Uloga i obaveze

Temeljne zadaće Studentskog zbora su:

 • biranje predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Studentskog zbora;
 • biranje studentskih predstavnika u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu;
 • biranje studentskih predstavnika u odgovarajuća tijela Fakulteta;
 • utvrđivanje prijedloga Statuta;
 • donošenje plana i programa rada Studentskog zbora;
 • imenovanje studentskog pravobranitelja;
 • briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti provođenja studijskog programa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i o drugim pitanjima važnim za studente;
 • poticanje i osmišljavanje izvannastavnih aktivnosti studenata;
 • donošenje općih akata Studentskog zbora;
 • predlaganje plana financiranja studentskih aktivnosti;
 • obavljanje drugih poslova od interesa za studente, u skladu s ciljevima i djelatnostima Studentskog zbora (sukladno Statutu i zakonu).

Djelovanje Studentskog zbora je javno.

Studentski zbor osobito brine o:

 • promicanju dijaloga i suradnje između studenata, profesora i Uprave Fakulteta;
 • sustavu mentorstva studenata prve i druge godine integriranih studija;
 • organizaciji studentskih stručnih putovanja, skupova, konferencija i tribina;
 • organizaciji društvenog života studenata;
 • promicanju ugleda Fakulteta i njegovih studenata u društvu;
 • suradnji između Studentskog zbora i drugih studentskih udruga;
 • informiranju studenata o aktivnostima Studentskog zbora.


Kako se uključiti u rad zbora ?

Svi studentski predstavnici su izabrani na studentskim izborima koji se održavaju svake dvije godine.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu ima 50 članova (Skupština), od čega 33 predstavnika studentskih zborova sastavnica i 17 izabranih s lista na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija o radu Zbora na sveučilišnoj, državnoj i međunarodnoj razini može se pronaći na stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog studentskog zbora.