Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zdravstvena zaštita studenata tijekom studiranja u Zagrebu

Liječnika opće medicine za liječenje bolesti, stomatologa i ginekologa studenti mogu birati u tri doma zdravlja u Zagrebu: DZ Centar, Zapad i Istok u pravilu prema mjestu stanovanja. Studenti koji zadrže izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta tijekom studija u Zagrebu imaju pravo samo na hitnu medicinsku pomoć.

Sistematski pregled na 1. godini studija je obavezan. Također, potrebno je izvršiti sistematski pregled za smještaja u dom. Za svaki fakultet je imenovan nadležni liječnik.

Ostvarivanje prava na mirovanje studentskih obveza iz zdravstvenih razloga i jednokrevetne sobe u studenskom domu, obavljaju specijalisti školske medicine u Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Studenti koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti izvršavati svoje studentske obveze trebaju se javiti unutar 30 dana od pojave tegoba nadležnom studentskom liječniku čiju će potvrdu dostaviti fakultetu. U suprotnom nadležni studentski liječnik nema stručne osnove za izdavanje Potvrde za mirovanje studentskih obveza.

Nadležni liječnik za Farmaceutsko-biokemijski fakultet:

Doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med.
Martina Mičić, ms 
Laginjina 16 
01/4843-818 

Radno vrijeme :
Parni datumi: prije podne 
Neparni datumi: poslije podne