Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Studij farmacije

Studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organiziran je kao integrirani prediplomski i diplomski studij u trajanju od deset semestara (5 godina, 300 ECTS), a po njegovom završetku student stječe naslov magistra farmacije.

Studenti farmacije usvajaju znanja iz temeljnih, biomedicinskih i stručnih farmaceutskih predmeta. Suvremen pristup obrazovanju magistara farmacije udovoljava potrebama sve zahtjevnije farmaceutske prakse u sustavu zdravstvene zaštite i osigurava izobrazbu zdravstvenog stručnjaka oboružanog s najnovijim znanstvenim spoznajama u pogledu lijekova i suvremenih načina liječenja, stručnjaka sposobnog kritičkom promišljanju, aktivnom i trajnom stjecanju znanja u farmaceutskim i kliničkim znanostima, s vještinama komunikacije na relaciji ljekarnik-pacijent-drugi stručnjak u zdravstvu.

Nastavni program ima za cilj osigurati izobrazbu zdravstvenog stručnjaka u pogledu lijekova i suvremenih načina liječenja, sposobnog kritičkom promišljanju, aktivnom i trajnom stjecanju znanja u farmaceutskim i kliničkim znanostima. Daje se i naglasak na razvoj vještina komunikacije na relaciji ljekarnik-pacijent-drugi stručnjak u zdravstvu.

Magistar farmacije, nakon odrađenog šestomjesečnog stručnog osposobljavanja za ljekarnike i položenog stručnog ispita, stječe licencu za samostalan rad u sustavu zdravstvene zaštite na za to predviđenim poslovima i zadacima (javna i bolnička ljekarna). Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a uspješno položenim ispitom student završava studij te dobiva odobrenje za samostaln rad u struci. Magistri farmacije su osposobljeni za rad u u javnim i bolničkim ljekarnama, u farmaceutskoj industriji u istraživanju, razvoju, proizvodnji, kontroli i marketingu lijekova, u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, u ustanovama za obrazovanje farmaceuta, u znanstveno-istraživačkim institutima, u tvrtkama za distribuciju lijekova na veliko (veledrogerije).