Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Nastavni plan i program

Odaberite godinu:

Obavezni kolegiji

ECTS Kolegij 1. semestar 2. semestar
1.5 Uvod u farmaciju 15 + 0 + 0
7.5 Matematika 45 + 30 + 0
7.5 Stanična biologija s genetikom 30 + 15 + 30
7.5 Fizika 30 + 15 + 30
11.0 Opća kemija sa stehiometrijom 60 + 45 + 30
7.5 Farmaceutska botanika 30 + 15 + 30
2.5 Sociologija i zdravstvo 15 + 15 + 0
7.5 Analitička kemija 1 30 + 15 + 30
7.5 Fizikalna kemija 1 30 + 15 + 30