Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravilnici, obrasci i upute

Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Arhiva

Pravilnik o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o prihvaćanju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Odluka o izmjeni članka 11. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima

Odluka o komentorstvu

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Obrasci

Sveučilišni obrasci DR.SC.-01 – DR.SC.-11 dostupni su na http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/obrasci-dr-sc-dr-art/znanstvena-podrucja-dr-sc/).

Obrazac DR.SC.-01 – PRIJAVA TEME DOKTORSKOG RADA

Obrazac za prijavu teme doktorskog rada, DR.SC.-01, moguće je ispuniti samo putem OBAD-a (on-line baze doktoranada) na poveznici http://doktorski.unizg.hr/obad. Za prijavu u OBAD potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr koji doktorand može preuzeti u Studentskoj poslovnici. Dostupne su upute za rad u OBAD-u te ispunjavanje obrazaca.

Doktorand dostavlja u Studentsku poslovnicu elektronički primjerak ispunjenog DR.SC.-01 obrasca i dva potpisana primjerka. Ako je potrebna suglasnost Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada, doktorand istodobno predaje treći potpisani primjerak obrasca DR.SC.-01 uz ostalu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Obrazac DR.SC.-02 – OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA

Obrazac ispunjava Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada na osnovu zaprimljene dokumentacije i javnog predstavljanja teme doktorskog rada. Ocjena teme doktorskog rada dostavlja se u Studentsku poslovnicu u elektroničkom i tiskanom obliku.

Obrazac DR.SC.-04 – GODIŠNJI DOKTORANDOV IZVJEŠTAJ

Doktorand je obvezan podnositi godišnji izvještaj o svom napretku (obrazac DR.SC.-04) koji se ispunjava putem OBADA-a. Godišnji doktorandov izvještaj dostavlja se u Studentsku poslovnicu u elektroničkom i tiskanom obliku.

Obrazac DR.SC.-05 – GODIŠNJI MENTOROV IZVJEŠTAJ

Mentor je obvezan jednom godišnje podnositi izvješće o radu doktoranda (obrazac DR.SC.-05). Godišnji mentorov izvještaj dostavlja se u Studentsku poslovnicu u elektroničkom i tiskanom obliku.

Obrazac DR.SC.-06 – Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora

Doktorand ima pravo jedanput promijeniti mentora ili temu, uz pisani zahtjev i očitovanje dotadašnjeg mentora, na obrascu Sveučilišta (obrazac DR.SC.-06). Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora dostavlja se u Studentsku poslovnicu u elektroničkom i tiskanom obliku u dva primjerka.

Obrazac DR.SC.-07 – Zahtjev za odgodu javne obrane

Obrazac za zahtjev za odgodu javne obrane, DR.SC.-07, također je moguće ispuniti samo putem OBAD-a. Zahtjev za odgodu javne obrane doktorand dostavlja u Studentsku poslovnicu u elektroničkom i tiskanom obliku.

Obrazac DR.SC.-08 – Upute za oblikovanje doktorskog rada

Izgled doktorskoga rada propisan je u Uputama za izradu doktorskog rada.

Obrazac DR.SC.-10 –Izvještaj o ocjeni doktorskog rada

Povjerenstvo  za ocjenu doktorskog rada ispunjava izvještaj o ocjeni doktorskog rada i dostavlja ga u Studentsku poslovnicu u elektroničkom i tiskanom obliku u dva primjerka.

 

Dokumenti vezani uz kvalitetu doktorskog studija

Quality Assurance in Doctoral Education

Principles for Innovative Doctoral Training

Joint Declaration on Doctoral Training in Europe

Europska povelja za istraživače