Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaj za upis na doktorski studij

Rezultati upisa na poslijediplomski doktorski studij „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ u akademskoj godini 2022./2023.
 

Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. prihvatilo je 12 kandidata za upis na prvu godinu doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti koji su zadovoljili uvjete natječaja i ostvarili bodove temeljem prosjeka ocjena, znanstvene aktivnosti i strukturiranog razgovora pred Vijećem doktorskog studija.

Sukladno čl. 7, st. 5 Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, imena izabranih pristupnika i njihove kvalifikacije, nakon potvrde Fakultetskog vijeća, javno se objavljuju na internetskoj stranici studija.

Popis kandidata prihvaćenih za upis na doktorski studij 2022./2023.