Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poslijediplomski specijalistički studij

Osnivanje poslijediplomskih specijalističkih studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu odraz je potreba za stručnjacima koji će biti sposobni odgovoriti na suvremene izazove u vrlo specifičnim područjima Biomedicine i zdravstva. Studiji pružaju mogućnost usvajanja novih znanja, vještina i kompetencija stručnjacima koji su profesionalno već angažirani ili se žele pripremiti za buduće profesionalno bavljenje u specijaliziranim područjima farmacije i medicinske biokemije. Tijekom nastave na poslijediplomskim specijalističkim studijima svoja znanja i vještine podijelit će s Vama, kako nastavnici i suradnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i drugih akademskih i znanstvenih ustanova, tako i stručnjaci izvan akademske zajednice.
Na raspolaganju je 7 poslijediplomskih specijalističkih studija pod vodstvom uglednih stručnjaka za specifična područja djelovanja i razvoja farmacije i medicinske biokemije.
Poslijediplomski specijalistički studiji ustrojavaju se i izvode kao zasebni studiji u trajanju od jedne (2 semestra) ili kao obvezni dio određene specijalizacije u zdravstvu. 
Studiji predstavljaju oblik trajnog usavršavanja, odnosno cjeloživotnog učenja farmaceuta, medicinskih biokemičara i srodnih struka. 
Programi poslijediplomskih specijalističkih studija usklađeni su s europskim sustavom prijenosa bodova pri čemu ukupna bodovna vrijednost upisanih studijskih sadržaja iznosi 60 ECTS.

Dokumenti vezani uz reguliranje statusa na poslijediplomskim specijalističkim studijima: