Preskočite na glavni sadržaj

prof. dr. sc. Ivan Pepić

prof. dr. sc. Ivan Pepić

Dr. sc. Ivan Pepić, viši znanstveni suradnik zaposlen je kao redoviti profesor na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave na integriranom diplomskom studiju iz kolegija Kozmetologija (suvoditelj kolegija), Novi terapijski sustavi (suvoditelj kolegija), Zdravstveno zakonodavstvo (voditelj kolegija) i Osnove ljekarničkog poslovanja (voditelj kolegija) te poslijediplomskim specijalističkim studijima iz kolegija Propisi iz područja lijekova (voditelj kolegija), Instrumentalne metode određivanja stanja kože (voditelj kolegija) i Oblikovanje kozmetičkih pripravaka (voditelj kolegija). Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je farmaceutsko-tehnološka i biofarmaceutska karakterizacija nanosustava namijenjenih oftalmičkoj primjeni lijekova s ciljem poboljšanja djelotvornosti i sigurnosti primjene oftalmika.

 • 2009. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2004. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, poslijediplomski studij Farmaceutske znanosti, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2001. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski Studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije
 • 2018.-danas: izvanredni profesor na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2014.-danas: viši znanstveni suradnik u području Biomedicina i zdravstvo, polje Farmacija, grana Farmacija
 • 2013.-2018.: docent na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2011.-2014.: znanstveni suradnik u području Biomedicina i zdravstvo, polje Farmacija, grana Farmacija
 • 2009.-2013.: viši asistent – znanstveni novak na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2004.-2009.: asistent – znanstveni novak na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2002.-2004.: mlađi asistent – znanstveni novak na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2016. voditelj potpore Biofarmaceutska ispitivanja transkornealnog prijenosa djelatne tvari, Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje;
 • 2015. suradnik na potpori Unaprjeđenje procesa razvoja lijeka korištenjem modela za rano predviđanje biofarmaceutskih značajki terapijskih nanosustava, Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje; 
 • 2014. suradnik na potpori Razvoj funkcionalnih obloga za rane s terapijskim (nano)sustavima, Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje;
 • 2013. suradnik na potpori Novi pristup u antimikrobnoj terapiji: biokompatibilni, biofilm-penetrirajući nanosustavi, Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje;
 • 2012.-2015.: suradnik na projektu Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih oftalmičkih lijekova (04.01/56) Hrvatske zaklade za znanost i PLIVE;
 • 2007.-2013.: suradnik na projektu Terapijski nanosustavi (006-0061117-1244) Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH;
 • 2002.-2006.: suradnik na projektu Terapijski sustavi s nosačima biološki aktivne supstancije (0006561) Ministarstva znanosti i tehnologije RH.
 • 2013: Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva
 • 2008: Prema sveučilišnoj studentskoj anketi provedenoj u zimskom semestru akademske godine 2007./2008. ocijenjen najvišom prosječnom ocjenom za suradnika
 • 2002-danas: Član Hrvatskog farmaceutskog društva
 • 2005-danas: Član Hrvatske ljekarničke komore
 • 3. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije, FARMEBS 2014, svibanj 2014, Zagreb, Hrvatska (http://farmebs2014.pharma.hr); Predsjednik organizacijskog odbora
 • 2. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije, FARMEBS 2013, lipanj 2013, Zagreb, Hrvatska (http://farmebs2013.pharma.hr); Predsjednik organizacijskog odbora
 • 9th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, CESPT 2012, rujan 2012, Dubrovnik, Hrvatska (www.cespt2012.org); Član organizacijskog odbora
 • 1. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije, FARMEBS 2012, svibanj 2012, Zagreb, Hrvatska (http://farmebs2012.pharma.hr); Predsjednik organizacijskog odbora
 • 2015.-danas: I. Područno vijeće Hrvatske ljekarničke komore; Predsjednik
 • 2014.-2018.: Izvršni odbor Hrvatskog farmaceutskog društva; Član
 • 2012.-danas: vanjski suradnik Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
 • 2018.-danas: Sekcija za farmaceutsku tehnologiju, Hrvatsko farmaceutsko društvo; Član
 • 2012.-2018.: Sekcija za farmaceutsku tehnologiju, Hrvatsko farmaceutsko društvo; Predsjednik
 • 2012.-2018.: Upravni odbor Hrvatskog farmaceutskog društva; Član
 • 2012.-danas: Uređivački odbor Farmaceutskog Glasnika; Član
 • 2009.-danas: Upravni odbor Društva prijatelja i bivših studenata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (AMA FBF); Član
 • 1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem, 23.-24. ožujka 2018., Zagreb, Hrvatska; Član znanstvenog odbora; Urednik Knjige sažetaka
 • 2. hrvatski kongres Kliničke farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, 20.-22. travanja 2017., Zagreb, Hrvatska; Član znanstvenog odbora; Urednik Knjige sažetaka
 • 2017.-danas: zamjenik Predsjednice Hrvatske ljekarničke komore
 • 2017.-danas: Izvršni odbor Hrvatske ljekarničke komore; Član

Pretraživanje

Vrh