Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij «Medicinska biokemija i laboratorijska medicina“ namijenjen je, kao oblik trajnog, stručnog usavršavanja, odnosno cjeloživotnog učenja, medicinskim biokemičarima (magistrima medicinske biokemije) i drugim diplomiranim stručnjacima iz područja biomedicinskih znanosti. Studij se temelji na suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama iz područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine, laboratorijske imunologije, laboratorijske hematologije, koagulacije, analitičke toksikologije, organizacije i upravljanja laboratorijem, molekularne dijagnostike i dr.

Po završetku studija polaznik stječe dodatno teorijsko i praktično znanje iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine kao temelj za nastavak specijalističkog usavršavanja. Studenti također, stječu znanja i vještine praćenja i kritičkog vrednovanja stručne literature sa ciljem zadržavanja dobivene razine kompetentnosti.

Voditelj studija: Prof. dr. sc. József Petrik, Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, jozsef.petrik@pharma.unizg.hr

Trajanje studija: Jedna godina (dva semestra; 60 ECTS)