Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Program studija

Polaznici moraju kroz obvezne predmete postići 40 ECTS bodova, dok ostatak (do 60 ECTS bodova) polaznici mogu, u dogovoru s voditeljem studija i/ili mentorom, stjecati kroz ponuđene izborne predmete studija i/ili kroz predmete na drugim poslijediplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i drugim poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, ili drugih Sveučilišta

Završetkom studija stječe se naziv „sveučilišnog magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine»; (univ. mag. pharm)

Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih obveznih i odabranih izbornih predmeta te izradom završnog rada u skladu sa studijskim programom a koji je prihvatilo odgovarajuće povjerenstvo i tijelo Studija/Fakulteta.

Popis predmeta s brojem sati nastave i ECTS