Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

O studiju


Studij je namijenjen medicinskim biokemičarima i farmaceutima (magistrima medicinske biokemije i magistrima farmacije) i drugim diplomiranim stručnjacima iz područja biomedicine i zdravstva, te područja prirodnih ili biotehničkih znanosti koji se bave toksikologijom. Modul A upisuju zdravstveni djelatnici (medicinski biokemičari i farmaceuti) koji su dobili odobrenje Ministarstva zdravstva (MZ) o specijalizaciji iz Analitičke toksikologije, za koje Farmaceutsko-biokemijski fakultet (FBF) organizira teorijsku nastavu dok Modul B upisuju pristupnici koji su diplomirali na srodnim fakultetima i fakultetima prirodnog usmjerenja.

Završetkom studija polaznik će steći dodatna teorijska i praktična znanja iz širokog područja analitičke toksikologije (temeljna načela toksikologije; ekotoksikologija; analitičke tehnike; toksokinetika; forenzička toksikologija; krizna stanja; klinička toksikologija; otrovi biljaka i životinja; otrovi u zraku, namirnicama, vodi, tlu i sredstvima opće uporabe; farmakološko genetička toksikologija; alternativni modeli i legislativa). Zdravstvenim djelatnicima predloženi program studija bit će temelj za nastavak specijalističkog usavršavanja prema Pravilniku (NN 73/2008).
Polaznici studija bit će u mogućnosti razumijevati osnovne toksikološke principe i primijeniti najnovije tehnološke postupke za određivanja otrova u različitim uzorcima, logično rješavati probleme i donijeti racionalne odluke u struci u smislu otkrivanja otrovnosti te otkrivanja i dokazivanja otrova.

Voditelji studija:
izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, mbojic@pharma.hr
nasl. doc. dr. sc. Mila Lovrić, Klinički bolnički centar Zagreb, mlovric@kbc-zagreb.hr

Trajanje studija: 
Jedna godina (2 semestra); 60 ECTS bodova