Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Rektorova nagrada

Rektorova nagrada kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja ustanovljuje se radi poticanja znanstvenoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada te promicanja studentskoga stvaralaštva. Nagradu dodjeljuje Rektor Sveučilišta u Zagrebu prema Pravilniku donesenom od strane Sveučilišta.

 

Kriteriji vrednovanja izvrsnosti znanstvenih radova studenata donijeti od strane Povjerenstva za studentske radove i nagrade
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

 

Kriteriji vrednovanja izvrsnosti znanstvenih radova studenata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su sljedeći: 

1. Izvornost znanstvenog istraživanja – novo istraživanje čiji rezultati prethodno nisu objavljeni u znanstvenoj literaturi;  

2. Aktualnost znanstvenog istraživanja – znanstveno istraživanje temelji se na relevantnoj recentnoj literaturi;  

3. Znanstveni pristup rješavanju postavljenog zadatka – znanstveno istraživanje se temelji na jasno definiranoj hipotezi koja se opisanim i provedenim pokusima potvrđuje ili opovrgava;
 
4. Primjena metoda u eksperimentalnom radu koje su sukladne postavljenim ciljevima istraživanja – prikladnost metoda se potvrđuje citiranjem uporabe u recentnoj literaturi,a primjena komplementarnih metoda pokazuje da je znanstveno istraživanje metodološki pokriveno s različitih aspekata;  

5. Opseg znanstvenog istraživanja – utvrđuje se raznolikošću metoda i vremenskom zahtjevnošću istraživanja;  

6. Sustavnost u prikazivanju rezultata – rezultati istraživanja su dobro dokumentirani i jasno prezentirani i na odgovarajući način statistički obrađeni;  

7. Istraživanje je provedeno sukladno mjerodavnim etičkim i stručnim standardima – potvrđuje se Potvrdom nadležnog Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada za istraživanja na ljudima ili životinjama, te a istraživanja na biološkom materijalu humanog ili životinjskog podrijetla;  

8. Snažan interes i motiviranost studenta za znanstveni rad; samostalnost i inventivnost studenta u znanstveno-istraživačkom radu; suradljivost studenta u timskom radu – potvrđuje se obrazloženjem mentora;