Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Uvjeti upisa na 1. godinu studija

Studij mogu upisati pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni dodiplomski ili sveučilišni preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području biomedicine, prirodnih znanosti i biotehničkih znanosti
 • jednakost prethodno stečenog obrazovanja u inozemstvu utvrđuje se u postupku priznavanja inozemnog obrazovanja u svrhu nastavka obrazovanja u RH, u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11). Više informacija možete pronaći ovdje.

Prima se najviše do 20 polaznika (zajedno za državljane RH, EU (EGP) te državljane trećih država).

Pojedinačne predmete mogu upisati i studenti drugih poslijediplomskih studija, a uvjete upisa određuje voditelj predmeta ili koordinator modula.

Svi pristupnici moraju priložiti prijedlog područja istraživanja i suglasnost mogućeg mentora na propisanom obrascu.

Kriterij za odabir uključuje:

 • uspjeh na studiju, što uključuje prosjek ocjena i duljinu studiranja 
 • objavljen ili prihvaćen za objavljivanje rad u znanstvenom časopisu 
 • prijedlog o području istraživanja 
 • pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje 
 • aktivno sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima 
 • aktivno sudjelovanje na znanstvenim kongresima 
 • eksperimentalni diplomski rad 
 • nagrade i priznanja 
 • dvije preporuke 
 • znanje engleskog jezika do razine koje omogućava komunikaciju i praćenje znanstvene literature                               

Kao dokaz znanstvene aktivnosti potrebno je priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te pripadajuće potvrde o recenziranosti časopisa, zbornika i kongresa.

Sa svim pristupnicima koji zadovolje uvjete natječaja vodi se strukturirani razgovor o njihovim motivima za studij, zanimanju za znanstveno istraživanje i planiranom području istraživanja.

Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Vijeća pristupnici su obaviješteni nakon sjednice elektronskom poštom. Imena izabranih pristupnika i njihove kvalifikacije, nakon potvrde Fakultetskog vijeća, javno se objavljuju na mrežnoj stranici studija.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se objavljuju uz natječaj. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune ne uzimaju se u obzir.