Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Konzultacijske vještine

GODINA UČENJA: 5. godina
SEMESTAR: 9.
BROJ ECTS BODOVA: 1,5

CILJEVI PREDMETA: Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim pojmovima, modelima i načelima interpersonalne komunikacije u kontekstu ljekarne. Osobita pozornost bit će posvećena osposobljavanju studenata konzultacijskim vještinama koje su ključne ne samo u prepoznavanju pacijentovih specifičnih potreba za određenom vrstom farmakoterapije već i u izbjegavanju svih njezinih mogućih opasnosti ili rizika (polifarmacija, nuspojave, neželjene interakcije). Nakon što se upozna sa strogo strukturiranim modelom konzultacija, student će moći ne samo prepoznati već i predvidjeti te pravovremeno otkloniti negativne učinke pacijentove nesuradljivosti (engl. non-adherence).

PREDUVJETI: Odslušan kolegij Klinička farmacija s farmakoterapijom

ISHODI UČENJA: Nakon položenog kolegija student/ica će biti u stanju:

  1. Navesti glavne dijelove učinkovite konzultacije
  2. Postavljati ključna pitanja prilikom prikupljanja medikacijske povijesti
  3. Identificirati i na vrijeme otkloniti terapijske probleme.
  4. Otkloniti razloge bolesnikove nesuradljivosti (engl. non- adherence).
  5. Osim savjeta koja se tiču pravilne upotrebe lijekova, pacijentu pružiti savjete i o nefarmakološkim  načinima liječenja. 
  6. Educirati i savjetovati pacijenta o njegovoj bolesti i terapiji. 
  7. Motivirati pacijenta da aktivno sudjeluje u primjeni propisane terapije. 
  8. Primijeniti svoje kliničko znanje u procesu konzultacije s pacijentom

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Živka Juričić Redoviti profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo Izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić Izvanredni profesor